Gyventojų, gaunančių šalpos išmokas, dėmesiui

Gyventojų, gaunančių šalpos išmokas, dėmesiui

Informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. šalpos išmokas ir transporto išlaidų kompensacijas skirs ir mokės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai (toliau-SODRA). Taigi, SODRA nuo sausio 1 d. mokės šias šalpos išmokas (kurias iki 2019-01-01 mokėjo Marijampolės savivaldybės administracija): 1. šalpos neįgalumo pensijas: 1.1. vaikams, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas; 1.2. asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenims, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai; 1.3. tėvams (įtėviams), gl ...

Close