Apžvelgta pernykštė ekstremaliųjų situacijų padėtis Marijampolės savivaldybėje

Apžvelgta pernykštė ekstremaliųjų situacijų padėtis Marijampolės savivaldybėje

Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai balandžio 12 d., pristatyta civilinės saugos sistemos būklės savivaldybėje 2018 m. apžvalga ir ūkio subjektų bei kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo projektas. Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausiųjų civilinės saugos specialisčių Kristinos Mickienės ir Raimondos Zaparackienės parengtuose dokumentuose atsispindi reali padėtis, nustatyti trūkumai ūkio subjektuose ir kitose  įstaigose, bei pateikti siūlymai jų vadovams pasirengimui gerinti. Per 2018 m. buvo užregistruoti 103 įvykiai, iš jų 26 ekstremalieji įvykiai, iš kurių didžioji dalis – pavojingi radiniai (sprogmenys). Pernai susidarė 1 ekstremali situacija dėl sausros padarinių žemės ūkio sektoriuje. Marijampolės savivaldybėje pagal nustatytus vertinimo kriterijus buvo įvertintas 61 ūkio subjektas ir kitos įstaigos.

Atlikus vertinimą nustatyta, kad 6 ūkio subjektai ir kitos įstaigos yra nepasirengusios reaguoti į ekstremaliąsias situacijas; 8 – nevisiškai pasirengusios reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ir 47 yra pasirengusios reaguoti į ekstremaliąsias situacijas. Pasirengimas reaguoti į ekstremaliąsias situacijas, kaip rodo savivaldybės administracijos atsakingų darbuotojų atlikta analizė, gerėja. 2017 m. kaip nepasirengusių reaguoti į ekstremaliąsias situacijas ūkio subjektų ir kitų įstaigų įvertinta 22 proc., o 2018 m. – 9,8 proc. Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų komisija nutarė įspėti ir paraginti ūkio subjektus, kitas įstaigas kuo skubiau šalinti pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas trūkumus.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyriaus informacija

Close