Kviečiame teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti

Kviečiame teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti

NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie turi teisę vykdyti švietimo veiklą ir atitinka  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo bei Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. 1-300 patvirtinto Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo reikalavimus.

Marijampolės savivaldybėje 2019 metais NVŠ programos iš Europos Sąjungos lėšų bus finansuojamos spalio–gruodžio mėnesiais.

NVŠ teikėjai, planuojantys pradėti nuo 2019 m. spalio 1 dienos įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo programas, privalo:

  • įsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų (ŠMIR-e) registre;
  • parengti NVŠ programą ir įregistruoti ją Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR);
  • įregistruotą (-as) programą (-as) pateikti akreditavimui KTPRR registre, o popierinę paraiškos formą su lydraščiu pateikti Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui ( J. Basanavičiaus a. 1 Marijampolė, 504 kab. arba 2 langelyje) ne vėliau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 26 dienos. Ypač laukiame informacinių technologijų  ir techninės kūrybos krypties programų.

 Detalią informaciją apie programų dokumentų pateikimą rasite atmintinėje

Daug naudingos informacijos apie NVŠ galite rasti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro interneto puslapyje https://www.lmnsc.lt/nvs-programu-tikslinis-finansavimas/

Marijampolės savivaldybės informacija

Close