Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje aptartos ES fondų lėšų investavimo galimybės po 2020 m.

Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje aptartos ES fondų lėšų investavimo galimybės po 2020 m.

Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje aptartos ES fondų lėšų investavimo galimybės po 2020 m. ir priimti sprendimai dėl artimiausiu metu įgyvendinamų regiono projektų
2018 m. rugpjūčio 28 d. Kazlų Rūdoje savivaldybėje vykusiame Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdyje priimti sprendimai ir apžvelgtos šiuo metu įgyvendinamų regiono projektų, finansuojamų ES fondų lėšomis, aktualijos ir diskutuota dėl galimybių investuoti ES fondų lėšas šalies regionuose po 2020 m. Posėdyje dalyvavęs Vidaus reikalų viceministras Arūnas Gražulis teigė, jog ES fondų investicijų dydis, tenkantis šalims narėms po 2020 m., mažės dėl Didžiosios Britanijos – vienos didžiausių donorių, pasitraukimo iš ES. Be to, vertinant Lietuvos BVP, šalies rodikliai viršija 75 proc. ES vidurkio, dėl to Lietuvai gali mažėti ES fondų lėšos ir jomis finansuojamų projektų paramos dalis. Jeigu šiuo metu daugumai projektų skiriama 85 proc. ES fondų lėšų, naujajame laikotarpyje jau reikėtų prisidėti didesne nuosavų lėšų dalimi. Regiono plėtros tarybos pirmininkas Metas Ražinskas atkreipė dėmesį, jog Marijampolės regionas, siekdamas stiprinti regione plėtojamas ūkio šakas, yra patvirtinęs Marijampolės regiono specializacijos planą „4M“, kuriame išskirtos prioritetinės regiono plėtros sritys – Maistas, Mediena, Metalas ir Mokslas ir prašė sudaryti galimybes investuoti į šias sritis dar 2014–2020 m. finansiniu periodu. A. Gražulio teigimu, labai svarbu, jog regionai būtų apsisprendę ir diskutavę, kur ir kam reikalingiausios investicijos regione. Tai aktualu rengiantis ir naujajam finansiniam laikotarpiui. Regionų išskirtos prioritetinės plėtotinos sritys būtų įtraukiamos ir į šiuo metu rengiamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl Nacionalinės regioninės politikos prioritetų iki 2030 m.
Regiono socialinių ir ekonominių rodiklių apžvalgą pristačiusi Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyriaus vedėja J. Mitrulevičienė atkreipė dėmesį, kad pagal vidutinį darbo užmokestį (2018 m. I ketv. Marijampolės regione 711 eurų, šalies vidurkis – 888 eurai (bruto)), tiesiogines užsienio investicijas, tenkančias 1 gyv. (2017 m. Marijampolės regione 919 eurų, šalies vidurkis – 4890 eurų) Marijampolės regionas yra 9-oje vietoje. J. Mitrulevičienė taip pat atkreipė dėmesį, kad 2012-2016 m. laikotarpiu regiono BVP, tenkantis 1 gyv. palyginti su šalies vidurkiu sumažėjo nuo 65 proc. iki 59 proc. Tai vienas didžiausių nuosmukių šalyje. Regione taip pat susiduriama su visai šaliai skaudžia problema – mažėjančiu gyventojų skaičiumi. Per paskutinius 10 metų regione gyventojų sumažėjo beveik 31 tūkstančiu. Nors, lyginant su kitais šalies regionais, tai nėra didžiausias nuosmukis. 2018 m. Marijampolės regione gyveno 141 287 gyventojai. 2017 m. duomenimis, Marijampolės regione 43 proc. asmenų gyveno skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje. M. Ražinskas atkreipė dėmesį, jog Marijampolės regiono socialiniai ir ekonominiai rodikliai yra žemesni nei šalies vidurkis, todėl siekiant tolygaus regionų vystymosi svarbu, jog dėmesys ir tikslinė parama būtų skiriama tokiems regionams kaip Marijampolė.
Posėdyje Taryba priėmė 3 sprendimus, susijusius su 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos fondų regioninių projektų planavimu ir įgyvendinimu. Vienu iš sprendimų buvo pakeistas priemonės 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonių lėšomis siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašą, įtraukiant Kalvarijos savivaldybės administracijos planuojamą įgyvendinti projektą ,,Kalvarijos miesto Laisvės gatvės rekonstrukcija“. Projektu planuojama Laisvės g. rekonstrukcija, gerinant važiuojamosios dalies kokybę ir diegiant eismo saugumo priemones (pėsčiųjų, dviračių takai, apšvietimas, pėsčiųjų perėjos, eismo salelė ir kt.). Taip pat Taryba sprendimu pakeitė priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-518 „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašą, nukeliant projekto „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Marijampolės savivaldybėje“ paraiškos pateikimo datą. Posėdyje buvo pritarta Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimui.
Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus l. e. vedėjos pareigas Dovilė Burbaitė pristatė apie pokyčius vaiko teisių apsaugos sistemoje, kurie pradėti įgyvendinti po 2018 m. įvykusios vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos. Dovilė Burbaitė teigė, kad reforma įvykdyta siekiant užtikrinti geresnę vaiko teisių apsaugą. Taryba pritarė Marijampolės regiono 2014-2020 metų atliekų tvarkymo plano pakeitimui. Marijampolės regiono 2014-2020 metų atliekų tvarkymo planas keičiamas, kadangi Marijampolės regione atsisakoma vykdyti maisto atliekų rūšiuojamąjį surinkimą.

Marijampolės savivaldybės komunikacijos skyriaus informacija

Susiję straipsniai

Close