Marijampoliečiams šalto vandens kaina mažėja 5 procentais

Marijampoliečiams šalto vandens kaina mažėja 5 procentais

Marijampolės savivaldybės taryba patvirtino naujus šalto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo  paslaugų įkainius gyventojams.

Atsižvelgdama į akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ pateiktą prašymą, suderintą su Marijampolės savivaldybės administracija, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) patvirtino mažesnes marijampoliečiams tiekiamo geriamojo vandens kainas. Nuo gegužės 1 d. marijampoliečiai už šalto vandens kubinį metrą mokės 7 euro centais mažiau.

UAB „Sūduvos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 1,68 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,77 Eur/m3;
1.1.2. nuotekų tvarkymo – 0,91 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,38 Eur/m3;
1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,21 Eur/m3;
1.1.2.2. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,32 Eur/m3;

1.2. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 1,55 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,72 Eur/m3;
1.2.2. nuotekų tvarkymo – 0,83 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,35 Eur/m3;
1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,19 Eur/m3;
1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,29 Eur/m3;

1.3.perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 1,58 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,78 Eur/m3;
1.3.2. nuotekų tvarkymo – 0,80 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,34 Eur/m3;
1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,18 Eur/m3;
1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,28 Eur/m3;

1.4. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 1,50 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,70 Eur/m3;
1.4.2. nuotekų tvarkymo – 0,80 Eur/m3, iš šio skaičiaus:
1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,34 Eur/m3;
1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,18 Eur/m3;
1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,28 Eur/m3;

1.5. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

1.5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,13 Eur butui per mėn.;
1.5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,35 Eur butui per mėn.;

1.6. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – 5,00 Eur namui per mėn.;

1.7. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

1.7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,85 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;
1.7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,27 Eur namui per mėn.;

1.8. perskaičiuotą vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų  tvarkymo paslaugas, kuri nustatoma diferencijuojant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos suderintą vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą  – 4,79 Eur apskaitos prietaisui per mėn.

1.9.perskaičiuotą paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,07 Eur/m3.

Išskiriamos šios priežastys, kodėl buvo būtina keisti tiekiamo geriamojo vandens kainas:

  • užtikrinti ilgalaikį geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui skirtos infrastruktūros eksploatavimą ir jos atnaujinimą,
    • užtikrinti ilgalaikį paviršinių nuotekų tvarkymui skirtos infrastruktūros eksploatavimą,
    • mažinti aplinkos taršą ir racionaliai naudoti vandens išteklius,
    • užtikrinti paslaugų kokybės reikalavimus bei vandens tiekėjo rentabilumą.

Naujosios perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos įsigalioja nuo 2019 m. gegužės 1d. ir galios 12 mėnesių.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyriaus informacija

Close