Naudokimės perspėjimo ir informavimo sistemos mobiliajame telefone paslauga

Naudokimės perspėjimo ir informavimo sistemos mobiliajame telefone paslauga

Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai labai svarbu kuo greičiau bei tiksliau informuoti visuomenę apie atsiradusią grėsmę ir pateikti rekomendacijas, kaip elgtis vienu ar kitu atveju. Gyventojai gali būti perspėjami ir informuojami ne tik įjungus sirenas, bet ir panaudojant šiuolaikinę korinio transliavimo (angl. Cell Broadcast) technologiją, siunčiant trumpuosius pranešimus tiesiogiai į gyventojų mobiliuosius telefonus.

Kad gautumėte minėtus trumpuosius pranešimus, turite įsitikinti, kad jūsų telefone yra sukonfigūruota perspėjimų apie gresiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas žinučių gavimo paslauga. Instrukcijas, kaip nustatyti šią sistemą savo telefone, galite rasti savo mobiliojo telefono vartotojo instrukcijoje arba interneto svetainėje http://gpis.vpgt.lt/.

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema veikia visų trijų mobiliojo ryšio operatorių Bitė Lietuva, ,Telia, Tele2 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) tinkluose. Perspėjimo pranešimus gali priimti tie telefonai, kuriuose yra įjungta korinio transliavimo funkcija.   Pagrindiniai žingsniai, siekiant nustatyti mobiliuosius telefonus, kad gautumėte perspėjimo pranešimus (nustatymų eilės tvarka gali skirtis):

paslaugos įjungimas (korinis transliavimas, tinklo pranešimai, naujienos, informaciniai pranešimai, CellBroadcast);kanalo pasirinkimas norima kalba (578, 525, 605);temos pavadinimo įrašymas (Dėmesio, Attention, Vnimanije);  kalbos pasirinkimas – pasirenkama ,,VISOS“;

Telefonams su ,,EU – Alert“ funkcija (4371 kanalas).

Varnelė √ – CellBroadcast (korinis transliavimas, tinklo transliacijos, ...)
Varnelė √ – nepaprastasis įspėjimas (rodyti ekstremalias grėsmes, Alert level 2 (iPhone), ...).

Ar teisingai nustatėte telefoną perspėjimo pranešimams gauti, galima pasitikrinti sistemos patikrinimo metu, kuris yra atliekamas 2 kartus per metus balandžio ir spalio mėnesio trečią trečiadienį kartu su perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimu, kurio metu yra jungiamos sirenos. Apie šį patikrinimą gyventojai yra informuojami iš anksto per visuomenės informavimo priemones.
Kviečiame naudotis perspėjimo ir informavimo sistemos trumposiomis žinutėmis mobiliajame telefone paslauga.

Marijampolės savivaldybės komunikacijos skyriaus informacija

Close