Nuo sausio 1 d. keičiasi išmokų vaikams dydžiai

Nuo sausio 1 d. keičiasi išmokų vaikams dydžiai

Nuo 2019-01-01 kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, bus skiriama ir mokama 1,32 bazinės socialinės išmokos (toliau - BSI) dydžio (50,16 Eur/mėn.) išmoka per mėnesį. Neįgaliam vaikui šios išmokos dydis - 1,84 BSI dydžio (69,92 Eur/mėn.).

Suvienodinamas papildomai skiriamos išmokos vaikui dydis iki 20,14 Eur/mėn. (nelieka 15,20 Eur/mėn. ir 28,50 Eur/mėn.) sumų.  Papildoma išmoka vaikui bus skiriama ir mokama:

1) kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo), (kai auginama (ar) globojama 1 ar 2 vaikai) auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo) ir su juo bendrai gyvenančių asmenų pajamos, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, bus skiriama ir  mokama  0,53 BSI dydžio (20,14 Eur/mėn.)  išmoka per mėnesį;

2) kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų arba globėjo (rūpintojo), kurie augina ir (ar) globoja tris ar daugiau vaikų, auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje. Vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų ir vyresniam, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo  programa, iki baigs bendrojo ugdymo programą), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai, bus skiriama ir  mokama 0,53 BSI dydžio (20,14 Eur/mėn.) išmoka per mėnesį.

Išmoką vaikui nuo 2019-01-01 turi teisę gauti emancipuoti ir susituokę vaikai (asmenys). Taip pat nustatyta, kad išmoka vaikui gali būti mokamair vaikui nuo 14 iki 18 metų, turinčiam tėvų ar rūpintojų sutikimą.

Dėl išmokos vaikams padidinimo nuo 30,02 Eur/mėn. iki 50,16 Eur/mėn.) asmenims papildomai kreiptis nereikės. Savivaldybės administracija išmoką vaikui neįgaliam vaikui taip pat perskaičiuos pati be atskiro asmens prašymo.

Prašymus-paraiškas dėl naujai skiriamos papildomos išmokos vaikams ar papildomos išmokos vaikams, pasibaigus 1 metų papildomos išmokos vaikams skyrimui, asmenys prašymą-paraišką pateikia deklaruotos gyvenamosios vietos arba nuomojamo būsto seniūnijos specialistams. Asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, į seniūniją, kurios teritorijoje faktiškai gyvena.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Piniginės paramos skyriaus informacija

Close