Nustatytos naujos autobusų (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutų bilietų kainos

Nustatytos naujos autobusų (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutų bilietų kainos

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalyje nurodyta: ,,Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečius tarifų dydžius nustato savivaldybių tarybos. Šie tarifų dydžiai peržiūrimi ne rečiau kaip kartą per metus, atsižvelgiant į vežimo sąnaudų, gautų pajamų pokyčius ir viešųjų paslaugų sutartyse tarp savivaldybių ir vežėjų numatytus įsipareigojimus.“
Marijampolės savivaldybėje keleivių vežimo reguliariaisiais reisas vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifo dydis paskutinį kartą buvo padidintas tik 2012 m. Pasikeitus valiutai, pakilo remonto, draudimo, kuro kainos, padidėjo darbuotojų darbo užmokestis, todėl įmonės patiria daugiau išlaidų, didėja nuostoliai, vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus. Dėl šių priežasčių rugpjūčio 27 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu priimta, kad nuo spalio 1 d. maršrutų kainos keisis:
1) Nustatytos keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais bilietų kainos:
(a) vienkartinio bilieto kaina – 0,60 Eur (su PVM), ankstesnė kaina – 0,52 Eur (su PVM);
(b) mėnesinio bilieto kaina – 16,00 Eur (su PVM), ankstesnė kaina – 14,20 Eur (su PVM);
2) Nustatytos keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais:
(a) tarifą – 0,11 Eur už 1 km (su PVM), ankstesnė kaina – 0,09 Eur (su PVM);
3) Keleiviams, turintiems teisę į lengvatas, taikyti Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme numatytas nuolaidas.

Marijampolės savivaldybės komunikacijos skyriaus informacija

Close