LSDP Marijampolės skyriaus 2015-2019 m. veiklos programa

Ekonomika. Savivaldybės vystymasis

 1. Siekdami kurti naujas darbo vietas, sukursime tinkamą infrastruktūrą Laisvojoje ekonominėje zonoje ir aktyviai ieškosime investuotojų.
 2. Skatinsime smulkųjį verslą, finansuodami smulkaus verslo rėmimo programas.
 3. Įgyvendinsime du investicinius projektus: „Marijampolės miesto teritorijos prie miesto centrinės turgavietės ir V.Kudirkos bei P.Vaičaičio gatvių kompleksinis sutvarkymas“ ir „Kompleksinis Marijampolės miesto teritorijos prie Vytauto, P.Armino ir Aušros gatvių sankirtos viešųjų erdvių sutvarkymas“.
 4. Dalyvaudami renovacijos programose sutvarkysime P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos, kino teatro „Spindulys“, Marijampolės dramos teatro, sporto centro “Sūduva” pastatus ir likusias nerenovuotas švietimo įstaigas.
 5. Kompleksiškai sutvarkysime Šešupės kairiojo kranto teritoriją ir pritaikysime ją gyventojų poilsiui ir laisvalaikio praleidimui.
 6. Užbaigsime statyti požemines geležinkelių pervažas Gedimino, Aušros ir P. Arminio gatvėse, įrengsime pėsčiųjų perėją Saulės gatvėje.
 7. Sieksime pastatyti tiltą per Šešupę Aušros gatvėje ir sutvarkyti Pašešupio parką.
 8. Jau parengtų detaliųjų planų pagrindu tvarkysime Degučių, Mokolų, Draugystės ir Kosmonautų mikrorajonų gyvenamąją aplinką: automobilių stovėjimo aikšteles, privažiavimus prie namų, želdynus, sporto ir vaikų žaidimo aikštynus.
 9. Tobulindami gyventojų aptarnavimo sistemą savivaldybėje, vis daugiau paslaugų perkelsime į elektroninę erdvę.
 10. Stiprinsime savivaldybės gyventojų saugumą, plėsdami stebėjimo kamerų tinklą.

 Socialinė ir sveikatos apsauga

 1. Skatinsime išsipirkti socialinius būstus, gautas lėšas panaudojant naujiems socialiniams būstams įsigyti ir esamiems renovuoti.
 2. Plėtosime ir finansuosime savivaldybės socialinių paslaugų infrastruktūrą, kad ji tarnautų socialiai silpniausioms visuomenės grupėms.
 3. Siekdami pagerinti antrinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygas, renovuosime vienintelį nerenovuotą VšĮ Marijampolės ligoninės korpusą.
 4. Pacientų ir ligoninės darbuotojų patogumui, vykdysime automobilių stovėjimo aikštelių plėtrą ligoninės teritorijoje ir jos prieigose.
 5. Gerinsime visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
 6. Aktyviai įgyvendinsime visuomenės sveikatos projektus, skirtus gyventojų sveikatai stiprinti ir ugdymo veiklai gerinti bendruomenėse.

 Švietimas, kultūra, sportas ir jaunimo reikalai

 1. Siekdami užtikrinti, kad lopšeliai ir darželiai būtų prieinami kiekvienai šeimai, didinsime grupių skaičių ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
 2. Mažėjant mokinių skaičiui mokyklose, laisvose patalpose kursime vaiko dienos centrus.
 3. Remsime Trečiojo amžiaus universiteto veiklą.
 4. Vystysime studijų rėmimo fondo veiklą.
 5. Sudarysime sąlygas, kad kuo daugiau vaikų galėtų poilsiauti vasaros poilsio stovyklose, mokyklose, kitose įstaigose.
 6. Užtikrinsime kultūros prieinamumą visiems, stiprinsime savivaldybės kultūros įstaigų materialinę bazę, rūpinsimės jų finansavimu.
 7. Statysime daugiafunkcę sporto areną.
 8. Plėsime dviračių takų tinklą ir didinsime dviračių stovų kiekį prie įstaigų bei įmonių.
 9. Plėsime sporto aikštynų, lauko treniruoklių tinklą. Sieksime, kad jie būtų tolygiai išplėtoti visoje teritorijoje ir prieinami kiekvienam gyventojui.
 10. Nuolatos didinsime jaunimo užimtumo programų finansavimą.
 11. Remsime, stiprinsime ir įtrauksime jaunimo organizacijas į sprendimų priėmimo procesus.

 Žemės ūkis ir kaimo reikalai

 1. Skirsime daugiau lėšų melioracijos gedimams namų valdose šalinti.
 2. Remsime bendruomenes, prisidėsime prie kaimo plėtros, infrastruktūros gerinimo projektų įgyvendinimo.
 3. Kaimiškose vietovėse įgyvendinsime vandentiekio ir kanalizacijos tinklų plėtrą.
 4. Didinsime finansavimą kaimo keliams tvarkyti ir žvyrkeliams asfaltuoti.
 5. Plėsime kaimo gatvių apšvietimo tinklą.
 6. Vyriausybei priėmus poįstatyminius aktus, perimsime ir plėtosime sodų bendrijų kelius, vandentiekio ir kanalizacijos tinklus.

Close