Ramūnas Burokas: Ateinančioj tarybos kadencijoje – dėmesys naujoms darbo vietoms.

Ramūnas Burokas: Ateinančioj tarybos kadencijoje – dėmesys naujoms darbo vietoms.

Besibaigiančioje Marijampolės savivaldybės tarybos kadencijoj įvyko šioks toks kultūrinis lūžis ir apie verslą Marijampolės vietos valdžia pradėjo ne tik plepėti, bet ir imtis sprendimų, gerinančių investicinę aplinka.

Tai pagrindžia ne tik LEZ sėkmė, danų „Velux“ grupės atėjimas („Dovista“ 48,5 mln. Eurų investicija, iš viso užkontraktuota 100 mln., 1000 naujų darbo vietų), bet ir vietos verslo plėtra ir naujos investicijos, kuriančios naujas, gerai apmokamas darbo vietas. Naujos darbo vietos sukuria spaudimą visiems verslams mokėti didesnius atlyginimus mūsų miesto žmonėms, o tam, kad galėtų kelti atlyginimus, yra priversti investuoti į įrengimų atnaujinimą ir didinti produktyvumą. Taip pat keisti verslo mentalitetą ir bet kuris verslininkas, matydamas, kad ne vien tik aukštesnis atlyginimas pritraukia ir išlaiko kvalifikuotą darbuotoją, suteikia papildomas naudas, investuoja į geresnes darbo sąlygas ir vidinį organizacijos klimatą.

Impulsą pokyčiams neabejotinai davė ir LEZ, ir savivaldybės administracijos bei tarybos darbas, kuris aiškiai uždegė žalią koridorių. Investuotojai vertina efektyviai ir prognozuojamai veikiančias institucijas, ilgalaikė, nuosekli ir tvari savivaldybės vizija ir aktyvūs įstaigų veiksmai. Parengta infrastruktūra – t. y.  investicijų lauko higiena yra būtina sąlyga tarptautinės LEZ konkurencijos sąlygomis dėl investicijų. 2018 m. duomenimis, iš 7 LEZ‘ų, aukštu užpildymo lygiu pasižymėjo trys, tame tarpe ir Marijampolės LEZ, kurioje likę apie 20 proc. laisvo ploto.

Kodėl socialdemokratai kalba apie investicijas ir kodėl tai bus svarbu ateinančioje kadencijoje?

Pirma, jau dabar žinome, kad naujoje finansinėje perspektyvoje ES parama Lietuvai mažės. Antra, po Didžiosios Britanijos išstojimo iš ES, bendras ES pinigų katilas bus mažesnis. Trečia, prognozuojamas lėtesnis ekonomikos augimas pagrindinėse mūsų eksporto rinkose. Ketvirta, politinis neapibrėžtumas dėl gręsiančių prekybos karų ir didžiųjų šalių izoliacionistinės nuotaikos.

Šios tendencijos neabejotinai paveiks Lietuvą. Praėjusių metų pabaigoje Investuotojų forumas atliko tyrimą, kuriame apklausė Lietuvos investuotojus.  Tyrimas atskleidė, kad  40 proc. investuotojų mano, kad didžiausia problema yra politinis nestabilumas (prie to prisidėjo ir mūsų kraštiečiai Seime) politinio stabilumo mažės ir toliau. Investuotojų pasitikėjimo indeksas yra žemiausias per pastaruosius trejus metus.

Šiame kontekste ateinančios Marijampolės savivaldybės tarybos pirmoji užduotis yra užtikrinti, kad ilgalaikė, nuosekli, tvari savivaldybės vizija paversti Marijampolę viso regiono ekonominiu centru nesikeičia, o efektyviai ir prognozuojamai veikiančios savivaldybei pavaldžios institucijos išliks politinės darbotvarkės fokuse. Antroji užduotis, išmokti gyventi be Europos Sąjungos paramos, pritrauki bei išlaikyti čia aukštą pridėtinę vertę kuriantį ir aukštus atlyginimus mokantį (tame tarpe ir didelius mokesčius) verslą, investicijas, žmones, kompetencijas.

Marijampoliečių aukšti atlyginimai ir verslo sumokami mokesčiai leis mūsų miestui išlaikyti ir plėsti visas socialines programas, užtikrinant saugumą šeimoms, pensininkams, neįgaliesiems ir visoms kitoms socialinėms grupėms, išlaikyti ir plėsti infrastruktūrą, pritaikytą švietimui, sveikatai, socialinei apsaugai, investicijoms, turizmui, rekreacijai ir sportui.

Ir mūsų, Marijampolės socialdemokratų, vizija yra aiški - Marijampolė viso regiono ekonominis centras.

Close