Savivaldybės stipendijos – Marijampolės kolegijos studentų skatinimui

Savivaldybės stipendijos – Marijampolės kolegijos studentų skatinimui

Lapkričio 5 d. savivaldybėje įteikti sertifikatai patvirtinantys Savivaldybės studijų rėmimo fondo vardinių stipendijų skyrimą Marijampolės kolegijos studentams.

Sveikindama naujuosius savivaldybės stipendininkus Marijampolės savivaldybės merė Irena Lunskienė pasidžiaugė, kad Savivaldybės tarybos sutarimu jau nuo 2014 metų labai gerai besimokantiems, aktyviems bei iniciatyviems Marijampolės kolegijos studentams skiriama finansinė parama, kuria siekiama skatinti jaunus žmones mokytis, likti gyventi ir dirbti savo gimtajame mieste.

„Labai džiaugiuosi, kad galime finansiškai paremti savo krašto jaunimą, o stipendijoms gauti atrenkami gerai besimokantys ir siekiantys užsibrėžtų tikslų studentai. Reikia remti ir palaikyti liekančiuosius studijuoti gimtajame mieste skatinant kurti pridėtinę vertę savo miestui. Labai svarbu, kad gabus jaunimas liktų mūsų mieste, aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir kurtų savivaldybės ateitį”, – sakė merė I. Lunskienė.

2018-2019 mokslo metų rudens semestrui Savivaldybės vardinės stipendijos skirtos šešiems Marijampolės kolegijos studentams:

Akvilei Antanaitytei, Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Socialinio darbo studijų programos II kurso studentei;
Tomui Astrauskui, Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Socialinio darbo studijų programos III kurso studentui;
Miglei Ašeriškytei, Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Įmonių ir įstaigų administravimo nuolatinių studijų programos II kurso studentei;
Melitai Lukoševičiūtei, Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Kultūros ir sporto vadybos studijų programos II kurso studentei;
Gabijai Smilgevičiūtei, Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Kultūros ir sporto vadybos studijų programos II kurso studentei;
Domantei Volteraitytei, Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Verslo anglų kalbos studijų programos III kurso studentei.

Mero pavaduotojas Povilas Isoda prisiminė savo mokslo laikotarpį Marijampolės kolegijoje ir pozityviai vertino studentų pasirinkimus bei galimybes studijuoti savo miesto aukštojoje mokykloje, linkėdamas studentams siekti išsilavinimo bei praktinių įgūdžių, kad ateityje įgijęs žinių ir patirties, savo veiklą sietų su Marijampole bei mūsų regionu.

Savivaldybės administracijos direktorius Karolis Podolskis, kuris taip pat baigė Marijampolės kolegiją,  stipendininkams  linkėjo sekti geriausių mokslo rezultatų bei dalyvauti įvairiuose veiklose, būti aktyviais  bendruomenės nariais, o skiriama stipendija tai ir paskatinimas, ir investiciją į miesto ateitį. Romas Giedraitis, Marijampolės kolegijos Administracijos direktorius, laikinai einantis direktoriaus pareigas, sveikindamas studentus pasidžiaugė puikiais stipendininkų  mokslo rezultatais ir aktyvia veikla bei padėkojo savivaldybės vadovams už pozityvų sprendimą skirti savivaldybės vardines stipendijas, kurios skatina savivaldybės jaunimą jausti moralinę pareigą savo miestui, mokytis ir savo ateitį sieti su Marijampole. R. Giedraičio teigimu, savivaldybės vardinių stipendijų skyrimas rodo, kad kolegija yra svarbi Marijampolei ir visam regionui, o tokį bendradarbiavimą teigiamai vertina Švietimo ir mokslo ministerija, o tai svarbu ir galvojant apie kolegijos ateitį.

Stipendijas gavę studentai dalinosi mintimis, kodėl pasirinko studijas Marijampolės kolegijoje. Studentų nuomone, pasirinkimas studijuoti šioje kolegijoje pateisino jų lūkesčius, nes studijos suteikia puikių žinių, galimybes įgyti praktinių įgūdžių bei dalyvauti įvairiose veiklose ir projektuose.

Marijampolės savivaldybės administracijos informacija

Susiję straipsniai

Close