Švietimo įstaigos keičiasi neatpažįstamai

Švietimo įstaigos keičiasi neatpažįstamai

Pastaruosius keletą metų labai daug dėmesio ir išteklių skiriame švietimo įstaigų infrastruktūrai gerinti. Man pačiam teko apvažiuoti didesnę dalį mokyklų, darželių, analizuoti problemas, spręsti kur yra didžiausios bėdos ir kur nedelsiant reikia skirti papildomą finansavimą. Nors, žinoma, ištekliai yra riboti, bet nuosekliai dirbdami privalome užtikrinti, kad darželiai ir mokyklos atitiktų 21-ojo amžiaus standartus ir mūsų jaunoji karta galėtų mokytis patraukliose švietimo įstaigose.

Šioje srityje nuveikėme nemažai, taigi turime kuo pasidžiaugti: šiuolaikiškai sutvarkyta Liudvinavo K. Borutos gimnazija, šiuo metu rengiamas projektas ir artimiausiu metu bus pradėta Igliaukos A. Matučio gimnazijos renovacija, intensyviai vyksta J. Totoraičio progimnazijos edukacinių erdvių renovacija, jau sutvarkytos mokyklos prieigos, Rengiamas ir Rygiškių Jono gimnazijos remonto projektas, įrengta sporto salė „Saulės“ pradinėje mokykloje, „Šaltinio“ progimnazijoje kapitališkai sutvarkyti sanitariniai mazgai, dar šiemet bus sutvarkyta ir dalis probleminių stogų. Mokolų progimnazijoje neatpažįstamai sutvarkyta sporto salė, R. Stankevičiaus pagrindinėje mokykloje bus atnaujinamas sporto aikštynas.

Dėmesys buvo skirtas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms: renovuoti lopšeliai-darželiai „Šypsenėlė“ ir „Pasaka“, sutvarkytas lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ stogas, lopšelyje-darželyje „Rasa“ bus moderniai renovuojamos erdvės, kuriose įsikurs naujos grupės. Kitose įstaigose tvarkomos grupės, tveriamos tvoros, remontuojami sanitariniai mazgai, sprendžiamos įvairios problemos ir kuriamos šiuolaikinės edukacinės erdvės. Reikia paminėti, kad ir pačios įstaigos ženkliai prisideda, ieško būdų ir išteklių remontams ir reikalingiems darbams atlikti.

Moksleivių kūrybos centras taip pat didelių pokyčių kelyje. Čia numatoma renovuoti R. Juknevičiaus gatvėje esančias patalpas tiek iš išorės, tiek iš vidaus bei skirti papildomas investicijas inventoriui įsigyti ir veikloms vykdyti.

Ateityje ir toliau planuojama tęsti švietimo įstaigų renovacijos ir remonto darbus. Taip pat būtina įvardinti iššūkius, kuriuos turėsime įveikti:

  1. Marijampolėje negali būti nei vieno vaiko, kuris nepatektų į darželį. Visi vaikai, kurių tėvai pageidauja juos ugdyti darželiuose, ten turi būti ir ugdomi. Tai įmanoma įgyvendinti – jau kitą rudenį planuojame įsteigti 6 naujas grupes.
  2. Švietimo įstaigų sporto aikštynų renovacija. Sporto infrastruktūra tiek fiziškai, tiek morališkai pasenusi, todėl galime ir privalome šiuolaikiškai sutvarkyti stadionus, aikštynus, kuriuose galėtų sportuoti mokiniai, o po pamokų šios erdvės būtų prieinamos visiems sportuojantiems savivaldybės gyventojams.

Povilas Isoda, Marijampolės savivaldybės vicemeras

Susiję straipsniai

Close