Marijampolės socialdemokratų atsakingasis sekretorius

       Artūras Visockis           

Mob. tel. 863882978

El. paštas: arturac.v@gmail.com

 

 

Atsakingojo sekretoriaus funkcijos:

 • Įgyvendina skyriaus bei partijos organų nutarimus;
 • Organizuoja naujų narių priėmimą, vykdo skyriaus narių apskaitą;
 • Tvarko siunčiamą ir gaunamą korespondenciją;
 • Rūpinasi partijos narių ir partnerių sveikinimu gimtadienių, švenčių proga;
 • Rūpinasi LSDP Marijampolės skyriaus interneto svetaine;
 • Teikia informaciją grupėms, partijos nariams apie partijos veiklą, priimtus nutarimus;
 • Organizuoja skyriaus Prezidiumo, Tarybos ir Konferencijos darbą;
 • Organizuoja įvairios partijai reikalingos atributikos, informacinės medžiagos bei reklaminės medžiagos parengimą ir platinimą;
 • Atsako už LSDP transportą, jo priežiūrą, remontą;
 • Atsako už skyriaus patalpų ir materialinių vertybių priežiūrą bei eksploatavimą;
 • Sudarinėja rinkimų stebėtojų sąrašus bei organizuoja jų darbą rinkimų metu;
 • Saugo LSDP Marijampolės skyriaus antspaudą ir atsako už jo panaudojimą;
 • Vykdo kitus skyriaus pirmininko pavedimus.

Close