LSDP Marijampolės skyriaus prezidiumo funkcijos:

  • Vadovauja partijos veiklai tarp tarybos posėdžių;
  • Sudaro ir tvirtina darbo planus, kontroliuoja nutarimų vykdymą
  • Analizuoja ir vertina skyriaus grupių veiklą, išklauso jų ataskaitas ir informacijas;
  • Analizuoja frakcijos savivaldybėje veiklą, teikia jai rekomendacijas ir politinių sprendimų pasiūlymus;
  • Vykdo LSDP tarybos pavedimus;
  • Tvirtina rinkimų štabo sudėtį;
  • Teikia rekomendacijas skyriaus tarybai dėl naujų narių priėmimo

Prezidiumo nariai:

 

 

 

Close