L. Balsys siūlo įpareigoti Vilniaus atliekų deginimo jėgainę viešai skelbti apie išmetamas į aplinką medžiagas

L. Balsys siūlo įpareigoti Vilniaus atliekų deginimo jėgainę viešai skelbti apie išmetamas į aplinką medžiagas

Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnės pavaduotojas Linas Balsys kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą, kad ši užtikrintų, jog Vilniuje statoma atliekų deginimo jėgainė informaciją apie gamybos metu į aplinką išmetamas medžiagas skelbtų viešai realiuoju laiku savo internetinėje svetainėje.

Kadangi atliekų deginimo proceso metu išsiskiria įvairios pavojingos medžiagos, įmonė turėtų veikti maksimaliai skaidriai.

„Gyventojai,  gyvenantys netoli statomos jėgainės sunerimę dėl įmonės veiklos poveikio aplinkai, žmonių sveikatai. Kadangi atliekų deginimo proceso metu išsiskiria įvairios pavojingos medžiagos, įmonė turėtų veikti maksimaliai skaidriai, o visuomenė turi turėti galimybę išmetamų išmetamųjų teršalų matavimo duomenis gauti ir stebėti realiu laiku, nepertraukiamai“, – sakė L. Balsys.

Šiuo metu UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ yra pateikusi Aplinkos apsaugos agentūrai paraišką dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo gavimo, o visuomenė dėl įmonės veiklos gali agentūrai teikti savo pastabas.

Atliekų jėgainės ir jos technologinių procesų specifikacijoje nurodoma, jog monitoringo sistema apims mėginių paėmimo ir duomenų perdavimo sistemas. Monitoringo sistema taip pat apims išmetamų teršalų matavimo duomenų įrašymo ir pateikimo sistemą. Nepertraukiamas monitoringas bus vykdomas matuojant azoto oksidą, anglies monoksidą, dulkių (bendrą) kiekį, bendrąjį kiekį anglies, druskos rūgšties, fluoro rūgšties, sieros dioksido, temperatūrą prie degimo kameros vidinės sienos, išmetamų dujų deguonies koncentraciją, slėgį, temperatūrą ir vandens garų kiekį. Gauti rezultatai bus registruojami ir saugomi kompiuterinėse laikmenose.

Seimo narys Linas Balsys siūlo šiuos duomenis skelbti visuomenei viešai realiuoju laiku, šią prievolę įrašant į Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą.

Susiję straipsniai

Close