Taryba

LSDP Marijampolės skyriaus tarybos funkcijos:

 • Šaukia konferenciją;
 • Pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką, rinkimų štabo vadovą bei  tvirtina savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną;
 • Iš tarybos narių renka prezidiumą;
 • Organizuoja partijos nutarimų vykdymą;
 • Registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą,
 • Tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, išduoda LSDP nario bilietus;
 • Parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas;
 • Nuolat teikia rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams;
 • Kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą;
 • Aptaria ir priima sprendimus dėl koalicijų savivaldybės taryboje sudarymo, dėl kandidatų į savivaldybės mero, jo pavaduotojų, administracijos direktorius ir jo pavaduotojų pareigas pateikimo LSDP frakcijai savivaldybės taryboje;
 • Kai pirmininkas negali eiti savo pareigų, suteikia jo įgaliojimus vienam iš pavaduotojų, iki konferencijos;
 • Nustato pirmininko pavaduotojų funkcijas ir veiklos kryptis;
 • Etikos ir procedūrų komisijos teikimu, pareiškia papeikimą arba pašalina iš partijos.

 

Tarybos nariai:

 • Bajoras Arvydas

  Tel. nr. 868625522
  El. p. arvydas.bajoras@marijampole.lt
 • Brazys Algirdas
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Tel. nr. 864703799
  El. p. albra9@gmail.com
 • Brusokas Artūras
  Gudelių gr. pirmininkas
  Tel. nr. 863404040
  El. p.arturasbr@marsatas.lt
 • Burbulis Saulius

  Tel.nr. 865512317
  El. p. saulius.burbulis@gmail.com
 • Burokas Ramūnas
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Tel. nr. 865472618
  El. p. ramunasbu@gmail.com
 • Čėsna Mantas
  Kauno gr. pirmininkas
  Tel. nr. 860560596
  El. p. mantas.cesna@gmail.com
 • Dereškevičienė Janina
  Lietuvos socialdemokračių moterų sajungos Marijampolės skyriaus pirmininkė
  Tel. nr. 868638230
  El. p. januke@gmail.com
 • Grabauskas Jonas
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Degučių gr. pirmininkas
  Tel. nr. 867805030
  El. p. jonas.grabauskas@gmail.com
 • Isoda Povilas
  Marijampolės savivaldybės meras
  Lietuvos socialdemokratų partijos Marijampolės skyriaus pirmininkas
  Tel. nr. 862145222
  El. p. pov.isoda@gmail.com
 • Jundienė Ieva
  Mokolų gr. pirmininkė
  Tel. nr. 863162741
  El. p. ievaitkeviciute@gmail.com
 • Kemeraitis Darius
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Tel. nr. 869949334
  El. p. darius.kemeraitis@vidara.lt
 • Kirkliauskas Alvydas
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Tel. nr. 869925437
  El. p. kirkliauskas@inbox.lt
 • Krampienė Daiva
  Valavičių gr. pirmininkė
  Tel. nr. 861495995
  El. p. daivakrampiene@yahoo.com
 • Krivickas Vilius
  Lietuvos socialdemokratų frakcijos Marijampolės savivaldybės taryboje narys
  Tel. nr. 867001822
  El. p. viliuskrivickas@gmail.com
 • Krulikas Žydrūnas
  Balsupių gr. pirmininkas
  Tel.nr. 860075511
  El. p. zydrunaskrulikas@gmail.com
 • Lekeckas Rimantas
  Šunskų gr. pirmininkas
  Tel. nr. 861489500
  El. p. rimantas.lekeckas@marijampole.lt
 • Lunskienė Irena
  Marijampolės savivaldybės tarybos narė
  Lietuvos socialdemokratų partijos Marijampolės skyriaus pirmininko pavaduotoja
  Liudvinavo gr. pirmininkė
  Tel. Nr. 868794452
  El. p. irena.lunskiene@marijampole.lt
 • Maceikienė Jolanta

  Tel. nr. 861118772
  El. p. jolanta.maceikiene@gmail.com
 • Makauskas Romualdas
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Tel.nr. 869846790
  El. p. romualdm888@gmail.com
 • Mitrulevičius Albinas
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Patašinės gr. pirmininkas
  Tel. nr. 869876384
  El. p. albinas.mitrulevicius@gmail.com
 • Muckuvienė Daiva
  Baraginės gr. pirmininkė
  Tel. nr. 865210139
  El. p. dmuckuviene@gmail.com
 • Orinienė Janina
  Suvalkiečių gr. pirmininkė
  Tel. nr. 864347295
 • Pakrosnevičius Alius
  Maironio gr. pirmininkas
  Tel. nr. 868647338
  El. p. alius.pakrosnevicius@komanda.lt
 • Pavelčikienė Agnė
  Lietuvos socialdemokratų partijos Marijampolės skyriaus pirmininko pavaduotoja
  Centro gr. pirmininkė
  Tel. nr. 861620083
  El. p. pavelagne@gmail.com
 • Podolskis Karolis
  Lietuvos socialdemokratų partijos Marijampolės skyriaus pirmininko pavaduotojas
  Tel. nr. 860718800
  El. p. k.podolskis@gmail.com
 • Petraška Kęstutis
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Tel. nr. 868260614
  El. p. kestutis.petraska@marijampole.lt
 • Prajara Tadas
  Igliaukos gr. pirmininkas
  Tel. nr. 868515410
  El. p. tadas.p1@gmail.com
 • Sabaliūnienė Dalė

  Tel. nr. 869882004, 52477,
  El. p. sabaliuniene@gmail.com
 • Sarpalienė Lina
  Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Marijampolės skyriaus pirmininkė
  Kvietiškio gr. pirmininkė
  Tel. nr. 869382583
  El. p. lina877@gmail.com
 • Sidaravičiūtė Loreta
  Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos narė
  Tel. nr. 862060408
  El. p. sidalor@gmail.com
 • Smilgienė Nijolė
  Sasnavos gr. pirmininkė
  Tel. nr. 8-698-43823
  El. p. nijole.smilgiene@marijampole.lt
 • Tumelis Valdas

  Tel. nr. 869818362
  El. p. valdas.tumelis@marijampole.lt
 • Valančius Sigitas
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Tel. nr. 868248090
  El. p. sigitas.valancius@gmail.com
 • Visockis Artūras
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Lietuvos socialdemokratų partijos Marijampolės skyriaus pirmininko pavaduotojas
  Tel. nr. 863882978
  El. p. arturac.v@gmail.com
 • Vitkus Rimas
  Tarpučių gr. pirmininkas
  Tel. nr. 869800301
  Tel.nr. rimas.vitkus@marijampole.lt
 • Zdanys Alvydas
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Tel. nr. 868539559
  El. p. alvydas.zdanys@gmail.com

Close