Taryba

LSDP Marijampolės skyriaus tarybos funkcijos:

 • Šaukia konferenciją;
 • Pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką, rinkimų štabo vadovą bei  tvirtina savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną;
 • Iš tarybos narių renka prezidiumą;
 • Organizuoja partijos nutarimų vykdymą;
 • Registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą,
 • Tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, išduoda LSDP nario bilietus;
 • Parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas;
 • Nuolat teikia rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams;
 • Kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą;
 • Aptaria ir priima sprendimus dėl koalicijų savivaldybės taryboje sudarymo, dėl kandidatų į savivaldybės mero, jo pavaduotojų, administracijos direktorius ir jo pavaduotojų pareigas pateikimo LSDP frakcijai savivaldybės taryboje;
 • Kai pirmininkas negali eiti savo pareigų, suteikia jo įgaliojimus vienam iš pavaduotojų, iki konferencijos;
 • Nustato pirmininko pavaduotojų funkcijas ir veiklos kryptis;
 • Etikos ir procedūrų komisijos teikimu, pareiškia papeikimą arba pašalina iš partijos.

 

Tarybos nariai:

 • Alesius Eugenijus
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Tel. Nr. 8 686 80 238
 • Bagdanavičius Ričardas
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Tel. Nr. 8 646 45 923
  El. p. bagdanavicius.ricardas@gmail.com
 • Bielskuvienė Aistė
  Marijampolės savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė
  Tel. Nr. 8 653 96 741
  El. p. aistelenk@gmail.com
 • Brazys Algirdas
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Tel. Nr. 8 647 03 799
  El. p. albra9@gmail.com
 • Brusokas Artūras
  Gudelių gr. pirmininkas
  Tel. Nr. 8 634 04 040
  El. p.arturasbr@marsatas.lt
 • Burbulis Saulius

  Tel. Nr. 8 655 12 317
  El. p. saulius.burbulis@gmail.com
 • Burokas Ramūnas
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Tel. Nr. 8 654 72 618
  El. p. ramunasbu@gmail.com
 • Čėsna Mantas
  Kauno gr. pirmininkas
  Tel. Nr. 8 605 60 596
  El. p. mantas.cesna@gmail.com
 • Dereškevičienė Janina
  Lietuvos socialdemokračių moterų sajungos Marijampolės skyriaus pirmininkė
  Tel. Nr. 8 686 38 230
  El. p. januke@gmail.com
 • Dvylys Karolis
  Marijampolės savivaldybės mero padėjėjas
  Tel. Nr. 8 699 66 643
  El. p. karolis.dvylys@marijampole.lt
 • Grabauskas Jonas
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Degučių gr. pirmininkas
  Tel. Nr. 8 678 05 030
  El. p. jonas.grabauskas@gmail.com
 • Isoda Povilas
  Marijampolės savivaldybės meras
  Lietuvos socialdemokratų partijos Marijampolės skyriaus pirmininkas
  Tel. Nr. 8 621 45 222
  El. p. pov.isoda@gmail.com
 • Jundienė Ieva
  Mokolų gr. pirmininkė
  Tel. Nr. 8 631 62 741
  El. p. ievaitkeviciute@gmail.com
 • Kemeraitis Darius
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Tel. Nr. 8 699 49 334
  El. p. darius.kemeraitis@vidara.lt
 • Kirkliauskas Alvydas
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Tel. Nr. 8 699 25 437
  El. p. kirkliauskas@inbox.lt
 • Krampienė Daiva
  Valavičių gr. pirmininkė
  Tel. Nr. 8 614 95 995
  El. p. daivakrampiene@yahoo.com
 • Krulikas Žydrūnas
  Balsupių gr. pirmininkas
  Tel. Nr. 8 600 75 511
  El. p. zydrunaskrulikas@gmail.com
 • Lisauskas Saulius
  Maironio gr. pirmininkas
  Tel. Nr. 8 646 34 143
  El. p. sauliui.lisauskui@gmail.com
 • Lunskienė Irena
  Marijampolės savivaldybės tarybos narė
  Lietuvos socialdemokratų partijos Marijampolės skyriaus pirmininko pavaduotoja
  Liudvinavo gr. pirmininkė
  Tel. Nr. 8 687 94 452
  El. p. irena.lunskiene@marijampole.lt
 • Makauskas Romualdas
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Tel. Nr. 8 698 46 790
  El. p. romualdm888@gmail.com
 • Mitrulevičius Albinas
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Patašinės gr. pirmininkas
  Tel. Nr. 8 698 76 384
  El. p. albinas.mitrulevicius@gmail.com
 • Muckuvienė Daiva
  Baraginės gr. pirmininkė
  Tel. Nr. 8 652 10 139
  El. p. dmuckuviene@gmail.com
 • Orinienė Janina
  Suvalkiečių gr. pirmininkė
  Tel. Nr. 8 643 47 295
 • Pakrosnevičienė Regina
  Liudvinavo gr. iždininkė
  Tel. Nr. 8 620 78 879
 • Pavelčikienė Agnė
  Marijampolės savivaldybės vicemerė
  Lietuvos socialdemokratų partijos Marijampolės skyriaus pirmininko pavaduotoja
  Centro gr. pirmininkė
  Tel. Nr. 8 616 20 083
  El. p. pavelagne@gmail.com
 • Perlis Saulius
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Tel. Nr. 8 675 66 363
 • Petraška Kęstutis
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Tel. Nr. 8 682 60 614
  El. p. kestutis.petraska@marijampole.lt
 • Pėtelė Jolita
  Šunskų gr. pirmininkė
  Tel. Nr. 8 616 09 760
  El. p. jolita.straigyte@gmail.com
 • Podolskis Karolis
  Lietuvos socialdemokratų partijos Marijampolės skyriaus pirmininko pavaduotojas
  Tel. Nr. 8 607 18 800
  El. p. k.podolskis@gmail.com
 • Prajara Tadas
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Igliaukos gr. pirmininkas
  Tel. Nr. 8 685 15 410
  El. p. tadas.p1@gmail.com
 • Sabaliūnienė Dalė

  Tel. Nr. 8 698 82 004, 52477,
  El. p. sabaliuniene@gmail.com
 • Sarpalienė Lina
  Marijampolės savivaldybės tarybos narė
  Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Marijampolės skyriaus pirmininkė
  Kvietiškio gr. pirmininkė
  Tel. Nr. 8 693 82 583
  El. p. lina877@gmail.com
 • Smilgienė Nijolė
  Sasnavos gr. pirmininkė
  Tel. Nr. 8 698 43 823
  El. p. nijole.smilgiene@marijampole.lt
 • Tumelis Valdas
  Marijampolės savivaldybės vicemeras
  Tel. Nr. 8 698 18 362
  El. p. valdas.tumelis@marijampole.lt
 • Valančius Sigitas
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Tel. Nr. 8 682 48 090
  El. p. sigitas.valancius@gmail.com
 • Visockis Artūras
  Marijampolės savivaldybės vicemeras
  Lietuvos socialdemokratų partijos Marijampolės skyriaus pirmininko pavaduotojas
  Tel. Nr. 8 638 82 978
  El. p. arturac.v@gmail.com
 • Vitkus Rimas
  Tarpučių gr. pirmininkas
  Tel. Nr. 8 698 00 301
  El. p. rimas.vitkus@marijampole.lt
 • Zdanys Alvydas
  Marijampolės savivaldybės tarybos narys
  Tel. Nr. 8 685 39 559
  El. p. alvydas.zdanys@gmail.com

Close