POVILAS ISODA 
LSDP Marijampolės skyriaus pirmininkas
el. p. pov.isoda@gmail.com (BIOGRAFIJA)

 • Koordinuoja bendrą skyriaus darbą, atsakingas už skyriaus politinės programos rengimą ir įgyvendinimą.
 • Palaiko ryšius su vadovaujančiais partijos organais.
 • Palaiko ryšius su kitomis partijomis.
 • Atsakingas už tikslingą skyriaus turto ir finansų panaudojimą.
 • Vadovauja skyriaus Prezidiumo ir Tarybos darbui.
 • Teikia konferencijai pirmininko pavaduotojų skaičių ir kandidatūras, skiria jiems pavedimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.


IRENA LUNSKIENĖ 
Pirmininko pavaduotoja
el. p. ilunskiene@gmail.com

 

 • Palaiko ryšius su kaimo bendruomenėmis.
 • Atsakinga už ryšius su kultūros organizacijomis bei skyriaus dalyvavimą jų renginiuose.
 • Kuruoja grupių darbą, informacijos apie narius atnaujinimą.
 • Koordinuoja Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Marijampolės skyriaus veiklą.

 

ARTŪRAS VISOCKIS
Pirmininko pavaduotojas
el. p. arturac.v@gmail.com

 

 • Palaiko ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis.
 • Kuruoja LSDP Marijampolės skyriaus nario mokesčio mokėjimą.
 • Organizuoja ir koordinuoja skyriaus komisijų darbą.
 • Koordinuoja skyriaus komitetų darbą.

 

 

AGNĖ PAVELČIKIENĖ
Pirmininko pavaduotoja
el. p. pavelagne@gmail.com

 • Atsakinga už LSDP veiklos viešinimą, atlieka LSDP Marijampolės skyriaus spaudos atstovo darbą.
 • Palaiko ryšius su jaunimo ir jaunimą atstovaujančiomis organizacijomis.
 • Kuruoja LSDJS Marijampolės skyriaus veiklą.
 • Atsako už partijos renginių organizavimą.   

 

KAROLIS PODOLSKIS
Pirmininko pavaduotojas
el. p.  k.podolskis@gmail.com

 

 • Atsakingas už skyriaus narių plėtrą.
 •  Rūpinasi narių įtraukimu į partinę veiklą.
 •  Organizuoja socialdemokratinio švietimo darbą.
 •  Organizuoja skyriaus narių mokymus.

 

 

 

                                     

 

 

Close