Pokyčius darome dėl Marijampolės ir jos žmonių

Pokyčius darome dėl Marijampolės ir jos žmonių

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje kyla daug diskusijų dėl pradėtų reformų, kurios palietė sporto, švietimo, kultūros įstaigas. Atėjo laikas priimti svarbius sprendimus, kurie nėra labai lengvi, bet tuo pačiu yra neišvengiami ir padiktuoti laikmečio.

Prieš priimant šiuos sprendimus, buvo atlikta galimybių studija su tiksliais skaičiavimais ir

prognozėmis. Remiantis ja, būsimus sprendimus ir pokyčius aptariame susitikimuose su įstaigų bendruomenėmis, ieškome geriausių variantų. Didžiosios dalies natūrali reakcija – priešintis bet kokiems pokyčiams, kad niekas nebūtų pakeista, kad viskas liktų taip, kaip yra.

Esu įsitikinęs - taip, kaip yra dabar, toliau būti negali: jau gerus penkiolika metų mūsų švietimo, kultūros, sporto įstaigų tinklas praktiškai nesikeitė, o per tą laiką gyventojų skaičius sumenko  ženkliai. Mokinių sumažėjo nuo 13 000 iki beveik 7 000, atlyginimai pakilo gerokai, išlaidos komunaliniams mokesčiams, prekėms, paslaugoms kelis kartus pabrango; pastatai, darbo priemonės, įrengimai nusidėvi nuolatos.

Visai šiai sistemai išlaikyti reikia didžiulių pinigų, reikšmingų investicijų, kad mūsų vaikai, gyventojai turėtų šio laikmečio poreikius atitinkančius darželius, bendrojo ugdymo, sporto mokyklas, renginius ir visas viešąsias paslaugas. Atėjo laikas ieškoti sprendimų ir rasti išteklių, kad galėtume viską tobulinti.

Mes nieko neuždarome, nieko nenaikiname, kaip kad pastaruoju metu akcentuojama viešojoje erdvėje - tai yra tik niekuo nepagrįsti gąsdinimai, norint supriešinti bendruomenę, sustabdyti reikalingus pokyčius.

Mes siūlome jungti įstaigas, tai yra taupyti valdymui ir administravimui skiriamus pinigus. Reformų esmė: mažinti direktorių, buhalterių, kitų administratorių, kad turėtume pakankamai lėšų ir kitų išteklių išlaikyti mokytojus, trenerius, kultūros darbuotojus, kad jie gautų padorų atlyginimą,  dirbtų patogiose patalpose, turėtų reikiamas priemones.

Pavyzdžiui, sujungę visas keturias sporto įstaigas į vieną sporto centrą, kuriam užtenka vieno direktoriaus su viena administracija, galėtume per metus sutaupyti 130 – 150 tūkstančių, kuriuos nukreiptume sporto įrenginių  materialinei – techninei bazei atnaujinti, sportininkų išvykoms, trenerių algoms didinti. Tokiame sujungtame sporto centre būtų apie 80 etatų, o tai yra normalaus dydžio įstaiga, kurią gali valdyti viena administracija.

„Vienose rankose“ sutelkus didesnius išteklius, sporto bazes, transportą, darbuotojus, galima racionaliau ir tiksliau planuoti veiklas, skirstyti ir išnaudoti rezervus, kad viskas būtų orientuota į vaikų ugdymą, šio proceso kokybės tobulinimą.

Kitas pavyzdys - prijungėme Jaunimo mokyklą prie Suaugusių mokymo centro. Jaunimo mokykloje buvo tik 38 mokiniai, kurie telpa Suaugusių mokymo centre vienose patalpose. Ir visiškai užtenka vienos administracijos.

Mes jau turime gerų pavyzdžių iš anksčiau, kad sujungimai pasiteisina: muzikos ir dailės mokyklų bendruomenės priešinosi bendram Meno mokyklos steigimui – dabar tiek mokytojai, tiek mokiniai turi puikias sąlygas ir niekas nieko neužgožia, visiems visko užtenka. Tas pats pasakytina apie sujungtus kultūros centrus. Pertvarka realiai parodo, kad, suvienijus žmogiškuosius ir materialinius išteklius, galime turėti daugiau ir geresnių kultūrinių renginių tiek mieste, tiek kaimiškose vietovėse.

Esu įsitikinęs, kad sprendimai dėl įstaigų sujungimo taip pat pasiteisins.

Visuomenėje gausu nuogąstavimų, kad kažkas siekia naikinti, uždaryti, bet tai nėra tiesa. Mes turime nebijoti to, kas neišvengiama, nebijoti keistis ir prisitaikyti, sutaupyti ten, kur galima, ir skirti pinigus ten, kur privalome. Nes siekiame svarbiausio tikslo - kad mūsų ir kultūros, ir sporto, ir švietimo kokybė, patrauklumas nuolat augtų. Turime galvoti apie mūsų žmones, kiek jų turime, kaip keisis vaikų ir mokinių skaičius, kiek viešųjų paslaugų ir pastatų jiems reikia. Orientuotis reikia ne į pastatų ar direktorių išlaikymą.

Gyvenimas vietoje nestovi. Turime matyti realybę, skaičius, prognozes, nebijoti keistis, privalome atliepti laikmečio diktuojamus iššūkius. Jeigu mes sugebėsime laiku priimti reikalingus sprendimus, tikiu, kad sutelkti ištekliai, pritaikyti pažangūs vadybos sprendimai leis tinkamai aprūpinti  švietimo, kultūros, sporto įstaigas ir jose dirbančius žmones bei tikėtis kokybinio proveržio visose srityse.

Povilas Isoda

Marijampolės savivaldybės meras

Close