Vyko Lietuvos socialdemokratų partijos suvažiavimas

Vyko Lietuvos socialdemokratų partijos suvažiavimas

Šeštadienį, gegužės 27 dieną Vilniuje vyko Lietuvos socialdemokratų partijos suvažiavimas. Jame dalyvavo ir Marijampolės socialdemokratų delegatai, kurie kartu su visais bičiuliais aptarė politines aktualijas, rinko naują partijos vadovybę (pirmininką ir pavaduotojus), tarybą bei diskutavo apie būsimas veiklas. V. Blinkevičiūtė suvažiavime perrinkta Socialdemokratų partijos pirmininke dvejų metų kadencijai. Kalbėdama LSDP suvažiavime V. Blinkevičiūtė pabrėžė, kad socialinis teisingumas, lygios galimybės, bendrystė ir visų žmonių teisių gynyba yra pagrindinės socialdemokratų darbotvarkės temos. Opozicinė LSDP yra didžiausia politinė jėga Lietuvoje, jai priklauso daugiau nei 14,3 tūkst. narių. Partijai atstovauja 17 merų, LSDP turi 12-kos narių opozicinę frakciją Seime. LSDP suvažiavimas patvirtino ir V. Blinkevičiūtės pavaduotojų ...

Close