Gyventojų, gaunančių šalpos išmokas, dėmesiui

Gyventojų, gaunančių šalpos išmokas, dėmesiui

Informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. šalpos išmokas ir transporto išlaidų kompensacijas skirs ir mokės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai (toliau-SODRA).

Taigi, SODRA nuo sausio 1 d. mokės šias šalpos išmokas (kurias iki 2019-01-01 mokėjo Marijampolės savivaldybės administracija):

1. šalpos neįgalumo pensijas:
1.1. vaikams, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas;
1.2. asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenims, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai;
1.3. tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams, kurie yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
1.4. motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo;
1.5. asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažinti I ar II grupės invalidais).

2. šalpos senatvės pensijas:
2.1. tėvams (įtėviams), globėjams ar rūpintojams, kurie yra sukakę Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžių ir ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
2.2. motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir sukakusioms senatvės pensijos amžių;
2.3. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims (neturintiems privalomojo darbo stažo).

3. šalpos našlaičių pensijas.
4. šalpos kompensacijas:
4.1. tėvams (įtėviams) (5 metai iki pensinio amžiaus), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 8 metus slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų;
4.2. motinoms (5 metai iki pensinio amžiaus), kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų.

Dėl minėtų išmokų (norėdami pakeisti išmokos mokėjimo būdą, pranešti apie aplinkybes, turinčias įtakos išmokų mokėjimui, ar patekti prašymą pratęsti išmokų mokėjimą ir kt. išmokų mokėjimo klausimais) po 2019 m. sausio 1 d. gyventojai turi kreiptis į SODROS teritorinį skyrių pagal gyvenamąją vietą arba į bet kurį kitą SORDOS teritorinį skyrių, arba per SODROS elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS adresu http://gyventojai.sodra.lt. Informacija išmokų klausimais bus teikiama ir bendruoju SODROS informacijos centro telefonu – 1883.

Marijampolės savivaldybės administracija ir toliau mokės priežiūros (pagalbos) ir slaugos išlaidų tikslines kompensacijas.

Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriaus informacija

Close