Karolis Podolskis. Marijampolė turi visas galimybes kvalifikuotos darbo jėgos paruošimui

Karolis Podolskis. Marijampolė turi visas galimybes kvalifikuotos darbo jėgos paruošimui

Besivystant pramonės šakoms bei pritraukiant naujas investicijas į Marijampolę, pagrindine problema su kuria susiduria ir susidurs darbdaviai - kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas.

Mes, savivaldos atstovai, tam ruošiamės, ypač matydami įmonių stipriąsias puses plečiant maisto, metalo, medienos gamybą bei kitas verslo rūšis.

Kvalifikuotos darbo jėgos rengimo sistema orientuota į darbuotojų praktinių įgūdžių stiprinimą ir tobulinimą yra vienas iš mūsų politinių prioritetų savivaldoje.

Tam tikslui Marijampolės kolegijos patalpose steigiame gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrą (STEAM) ir įsipareigojame jį finansuoti.

Kartu su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialu, VDU, KTU, Marijampolės kolegija bei VšĮ „Sveikatingumo idėjos“ esame pasiruošę vykdyti tikslinio mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokinių profesinio orientavimo veiklas, skatinti mokinius atlikti praktikas įmonėse, konsultuoti bei dalintis vertinga patirtimi ir t.t.

Mokslo institucijų bendradarbiavimas su darbdaviais yra garantas, jog perspektyvoje būsime apsirūpinę kvalifikuota, atitinkančia šiandienos poreikius darbo jėga.

Būtent dėl to didelę reikšmę profesiniam orientavime ir specialistų parengime čia turi Marijampolės kolegija.

Būdama vienintele aukštąja mokykla Marijampolės apskrityje, vykdančia profesinio bakalauro studijas, kolegija turi kompetentingus pedagoginius darbuotojus ir vykdo mokslo tiriamąją veiklą įvairiose srityse bei turi tam reikalingą patirtį.

Ši įstaiga turi potencialą ruošti, ypač technologinių mokslo sričių specialistus taip atliepiant nuolat augančio verslo poreikius regione.

Tas pat pasakytina ir apie Marijampolės profesinio rengimo centrą, kuris turėdamas tinkamą bazę ir išteklius gali ruošti ir ruošia aiškiai apibrėžtų ūkio sektorių darbuotojus.

Lietuvos darbo biržos šiais metais atliktais darbo rinkos tyrimais - labiausiai darbo jėgos paklausa mūsų regione išaugo apdirbamosios gamybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto, amatininkų, įrengimų operatorių ir surinkėjų kvalifikacijose.

Šiai dienai net 53 proc. apklaustų darbdavių susiduria su kvalifikuotų darbuotojų trūkumu, o susidariusią problemą sprendžia pasitelkdami darbo jėgą iš trečiųjų šalių.

Grėsmės dėl darbo jėgos trūkumo yra akivaizdžios ir ši problema tik gilės, todėl tiek savivaldai, tiek verslui, tiek mokslo sektoriui būtina suremti pečius kuriant aiškią darbuotojų poreikio ir kvalifikacijos kėlimo sistemą, kaip ir lygiagrečiai kurti konkurencingą verslo aplinką siekiant geriau apmokamų darbo vietų.

Susiję straipsniai

Close