Keičiama Marijampolės miesto administracinė riba

Keičiama Marijampolės miesto administracinė riba

Marijampolės miesto ribos netikslumai ir dėl jų kylančios problemos gyventojams yra svarbiausia priežastis paskatinusi pradėti Marijampolės miesto ribos keitimo procedūras. Esama riba ypač palietė Narto, Marijampolės ir Liudvinavo seniūnijose gyvenančius žmones arba tuos, kurie disponuoja čia esančiu vienokiu ar kitokiu nekilojamu turtu. Kumelionių, Triobiškių, Netičkampio, Būdbalių, Liucinavo, Nartelio, Narto ir Liepynų kaimuose turtą turintys žmonės susidūrė su akivaizdžia problema, kai miesto riba kerta jų sklypus ir tokia situacija neleidžia jiems laisvai disponuoti jiems priklausančiu turtu. Turto savininkai negali įregistruoti naudojamų žemės sklypų, rekonstruoti ar parduoti pastatų.

Norint pakeisti Marijampolės miesto ribą – būtinas gyventojų bei savivaldybės tarybos pritarimas. 2016 m. buvo vykdoma gyventojų apklausa, kurios metu visi apklausos dalyviai pritarė miesto ribos keitimui, o lapkričio 26 d. vykusiame Marijampolės savivaldybės tarybos posėdyje taip pat buvo gautas pritarimas. Sekantis žingsnis yra siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei priimti miesto ribos pakeitimo sprendimą. Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Arvydas Bekeris patvirtino, kad iki paskutinio Marijampolės miesto ribos pakeitimo etapo liko jau nebe daug: visi paruošiamieji darbai yra pilnai atlikti.

Pakeitus miesto ribą, mažiausiai 46 nekilnojamo turto savininkai galės laisvai disponuoti savo turtu, nes nauja miesto riba bus sutapdinta su nekilnojamo turto registre įregistruotų sklypų ribomis. Marijampolės miesto ribos keitimo planas yra suderintas su VĮ Registrų centru, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Marijampolės savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriaus informacija

Susiję straipsniai

Close