Konferencijoje - apie Marijampolės skautų istoriją ir dabartį

Konferencijoje – apie Marijampolės skautų istoriją ir dabartį

Konferencija skirta paminėti skautybės Lietuvoje šimtmetį ir pristatyti visuomenei skautiškojo judėjimo raidos etapus Marijampolėje ir Marijampolės krašte. Buvo kalbama apie skautavimo indėlį formuojant vaiko vertybių sistemą, patyriminį ugdymą.
Dalyvavo pedagogai, miesto bendruomenės atstovai, viešosios politikos formuotojai, skautų ir pageidaujančiųjų skautauti tėvai, skautų vadovai, vyresnieji bei patyrę skautai, anksčiau skautavę ir svečiai.
Pagrindinius pranešimus skaitė Jolita Buzaitytė - Kašalynienė Gilvelininkė, vyr. skautininkė, vyr. skautė, filisterė, Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedros lektorė, edukologijos daktarė tema „Ar atlaikė skautų judejimo vertybes 100 metų išbandymą?“ ir Nomeda Bepirštytė Lietuvos skautijos paskautininkė, vyr. skautė, filisterė ir skautų istorijos knygos Lietuviškoji skautija III tomo sudarytoja tema „Įkvepianti 100 metų Lietuvos skautų istorija".
Lietuvos skautijos vyr. skautininkė Ieva Brogienė kalbėjo, jog mūsų visų užduotis ugdyti jaunąją kartą, džiaugėsi indėliu žmonių, kurie puoselėjo, kūrė skautų istoriją, ir įteikė Lietuvos skautijos apdovanojimus nusipelniusiems skautijos judėjimui.
Marijampolės savivaldybės merės pavaduotojas Povilas Isoda džiaugėsi, kad keičiantis poreikiams, kartoms, išlieka šiai dienai aktualios skautiškos idėjos ir įteikė Savivaldybės merės padėkos raštus savivaldybėje veikiančių skautų draugovių vadovams:
Filomenai Galavočienei - už ilgametį nuoširdų ir kūrybingą darbą telkiant Marijampolės vaikus ir jaunimą prasmingai skautų veiklai,
Erikai Kilikevičienei - už ilgametį skautiškų vertybių puoselėjimą ir perteikimą jaunajai kartai,
Opalijai Milerytei - už ilgametę ir nuoširdžią veiklą ugdant jaunąją kartą skautiška dvasia,
Audronei Levickienei - už ilgametę ir prasmingą veiklą telkiant Marijampolės skautiškus vienetus, vieningai veiklai ir ugdant sąmoningus, pilietiškus ir kūrybingus Lietuvos piliečius,
Jolantai Lukšienei - už aktyvią ir kūrybišką skautišką veiklą, ugdant Marijampolės vaikus ir jaunimą,
Vitai Zurzaitei - už iniciatyvumą vykdant skautų veiklos programas ir įgyvendinant kūrybinius sumanymus.
Susirinkusieji dėkojo vieni kitiems, dalinosi skautiška patirtimi, vertybėmis, skautiškos priesaikos reikšme žmogaus gyvenime ir Lietuvos istorijoje.
Užbaigdama renginį Audronė Levickienė perskaitė skautų įkūrėjo Roberto Baden-Powelio skautams skirtą testamentą „Pats tikriausias kelias į laimę yra teikti laimę kitiems...Budėkite!“

Marijampolės savivaldybės administracijos informacija

 

Close