Marijampolėje lankėsi susigiminiavusio Černiachovsko miesto vadovas

Marijampolėje lankėsi susigiminiavusio Černiachovsko miesto vadovas

Gegužės 6 d. dieną Marijampolės savivaldybėje lankėsi susigiminiavusio Černiachovsko (Įsruties) miesto (Kaliningrado sritis) vadovas Oleg Lucuk.

Miesto partnerio vadovas pasveikino išrinktąjį Savivaldybės merą Povilą Isodą pradėjus atsakingą vadovavimo Tarybai ir savivaldybei kadenciją, linkėdamas sėkmingai tęsti pradėtus darbus ir plėtoti tarptautinius ryšius.

Susitikime buvo aptarti savivaldybių bendradarbiavimo ateityje tikslai, ieškant daugiau galimybių dalyvauti parnerio teisėmis rengiant ir įgyvendinant galimus investicinius projektus pasienio programoms, kurie būtų naudingi užtikrinant miestų infrastruktūros gerinimą, plėtrą bei pritaikymą visuomenės poreikiams.

Tarptautinės partnerystės ryšiai tarp Marijampolės savivaldybės ir Černiachovsko (Įsruties) miesto ir rajono savivaldybių plėtojami nuo 2001 metų, todėl yra labai svarbu, kad jie nenutrūktų, kad ir ateityje būtų sėkmingai bendradarbiaujama įgyvendinant bendrus projektus kultūros, sveikatos apsaugos, sporto srityse. Planuojami susitikimai, kuriuose būtų aptartos vykdomos veiklos ir numatytos ateities bendradarbiavimo galimybės.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyriaus informacija

Close