Modernios erdvės Rygiškių Jonų gimnazijoje – visai netrukus

Modernios erdvės Rygiškių Jonų gimnazijoje – visai netrukus

Marijampolės savivaldybės administracija kartu su Rygiškių Jono gimnazija įgyvendina projektą „Ugdymo kokybės gerinimas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje“.

Projekto įgyvendinimo metu numatyta modernizuoti Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos pastato vidaus patalpas, įrengiant modernias, kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves bei įsigyti baldus ir įrangą, reikalingą kokybiškam ugdymui(si) užtikrinti.

Numatyta pertvarkyti chemijos, biologijos ir fizikos kabinetus, čia įrengiant laboratorijas, kurios bus suskirstytos į tris atskiras, turinčias tarpusavio jungtis erdves, skirtas teorijai, paruošiamiesiems darbams ir praktiniams užsiėmimams. Laboratorijose be tradicinių priemonių bus naudojamos trijų dimensijų erdvinės vizualinės priemonės - 3D mokomųjų objektų rinkiniai.

Taip pat bus pertvarkoma pastato dalis, esanti prie sporto salės. Rūsyje planuojama įrengti naujus persirengimo kambarius su dušais ir WC bei sporto inventoriaus patalpą.

Pirmajame pastato aukšte, šalia sporto salės, numatyta įrengti multifunkcinę sporto /laisvalaikio salę su treniruokliais ir kitomis sporto ugdymo priemonėmis. Antrame aukšte, virš minėtos salės, greta veikiančios šviesios skaityklos, planuojama įrengti bendrojo naudojimo erdvę, skirtą renginiams, grupiniams užsiėmimams, poilsiui, mokymuisi, pristatymams, susirinkimams. Čia bus įrengtas projektorius su ekranu, individualus skaitymo kampelis. Numatyta atnaujinti ir sporto salę. Visur bus įrengtas tinkamas ir saugus dirbtinis apšvietimas, bus įsigyti reikiami baldai ir įranga.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę 09.1.3-CPVA-R-724 „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“.

Projekte numatytus darbus atlieka UAB „Statybos ritmas“.

Darbų pradžia – 2019-05-06. Darbų pabaiga – 2019-11-05.

Projekto vertė – 557.868,85 Eur. Europos regioninės plėtros fondo lėšos sudaro 85 proc., po 7,5 proc. skiriama iš valstybės ir Marijampolės savivaldybės biudžetų.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyriaus informacija

Close