Nuo sausio 1 d. keisis valstybės tarnautojų atranka

Nuo sausio 1 d. keisis valstybės tarnautojų atranka

Valstybės tarnybos departamentas gauna nemažai paklausimų, kaip keisis valstybės tarnautojų atranka nuo sausio 1 d. ir ar naujoji tvarka bus taikoma iki šios datos paskelbtiems konkursams į valstybės tarnybą.

Informuojame, kad iki sausio 1 d. paskelbtus konkursus į valstybės tarnybą pagal seną tvarką organizuos tarnautojus į pareigas priimančios įstaigos, o Valstybės tarnybos departamentas pagal poreikį atliks bendrųjų gebėjimų ir vadovavimo gebėjimų patikrinimą.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. paskelbtus valstybės tarnautojų konkursus centralizuotai vykdys Vyriausybės įgaliota institucija (Valstybės tarnybos departamentas).

Naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatyme nustatyta, kad į padalinio vadovo ar aukštesnes ir įstaigos vadovo pareigas bus atrenkami 2 geriausiai centralizuotame konkurse įvertinti pretendentai, kurių kandidatūros bus teikiamos į pareigas priimančiam asmeniui. Į  kitas pareigas centralizuotai bus atrenkamas 1 pretendentas.

Įstaigos, į kurias bus atrenkami valstybės tarnautojai, taip pat dalyvaus atrankos procedūrose: rengs tarnautojų pareigybių aprašymus, aktyviai dalyvaus kandidatų į atrankas pritraukimo procese, deleguos savo atstovus į konkursų komisijas. Ypač svarbus įstaigų vaidmuo bus nustatant ir planuojant valstybės tarnautojų poreikį.

Šiuo metu yra baigiamas rengti naujas Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas.

Valstybės tarnybos departamento informacija

Close