Vyko Marijampolės socialdemokratų ataskaitinė-rinkiminė konferencija

Vyko Marijampolės socialdemokratų ataskaitinė-rinkiminė konferencija

Šiandien gausus būrys LSDP Marijampolės skyriaus bičiulių rinkosi į ataskaitinę-rinkiminę konferenciją, kurios metu vienbalsiai buvo pritarta visiems konferencijos metu svarstytiems klausimams, buvo teikti siūlymai ir dalinasi idėjomis.

Patvirtinta skyriaus Tarybos, Finansų komisijos, Etikos ir procedūrų komisijos ataskaitos. Patvirtinti Finansų ir Etikos ir procedūrų komisijų, Tarybų nariai. Tiesa, bičiuliai bendru sutarimu nusprendė, kad iki šiol sėkmingai dirbę kolegos gali ir toliau tęsti šiuos darbus, tad pasikeitimų čia nebuvo.

Artėjant visuotiniam LSDP suvažiavimui, kuris šiais metais Gegužės 27 dieną Vilniuje, buvo deleguoti skyriaus nariai.

Taip pat deleguoti bičiuliai į LSDP prezidiumą bei Tarybą.

Siūlyti ir patvirtinti kandidatai į Europos Parlemento narius, Prezidentus ir Seimo narius. Į Europos Parlamento narių rinkimus buvo iškeltos Vilijos Blinkevičiūtės ir Juozo Oleko kandidatūros, į Prezidentus - Nerijaus Cesiulio, Tado Prajaros kandidatūra buvo iškelta dalyvauti Seimo rinkimuose Sūduvos pietinėje apygardoje.

Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu slapto balsavimo metu Marijampolės socialdemokratai dvejų metų kadencijai perrinko Povilą Isodą. Taip pat buvo paskirti ir jo pavaduotojai: Agnė Pavelčikienė, Artūras Visockis, Karolis Podolskis ir Irena Lunskienė.

Konferencijos akimirkos

 

 

Close