Taryba vienbalsiai patvirtino sprendimą didinti vietų Marijampolės darželinukams skaičių

Taryba vienbalsiai patvirtino sprendimą didinti vietų Marijampolės darželinukams skaičių

Marijampolės savivaldybės vadovai atsižvelgė į pastaruoju metu gausiai išaugusį tėvų prašymų priimti vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas skaičių, ir rugpjūčio 27 d. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą pakeisti kai kuriuos Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano punktus. Šiuo sprendimu nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Mokolų mokyklos-darželio ir mokyklos-darželio „Želmenėliai“ bus pradėta vidaus struktūros pertvarka neorganizuojant priėmimo į pirmą klasę, o įsteigiant po vieną ikimokyklinio ugdymo grupę. Taigi šiose įstaigose bus pamažu atsisakoma pradinių klasių ir didinamas darželinukų skaičius. Tikėtina, kad ėmusis šių veiksmų bus sudarytos sąlygos visiems pagal poreikį Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio amžiaus vaikams lankyti darželio ar lopšelio grupes. Marijampolės savivaldybės komunikacijos skyriau ...

Nuo šiol Marijampolės gyventojai kompensacijos už dantų protezavimą sulauks greičiau

Nuo šiol Marijampolės gyventojai kompensacijos už dantų protezavimą sulauks greičiau

Marijampolės savivaldybės tarybos rugpjūčio 27 d. sprendimu pakeistas Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Marijampolės savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas. Šiame apraše nurodyta, kad asmuo, norintis gauti dantų protezavimo paslaugas, apmokamas iš savivaldybės biudžeto, turi kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, sudariusią sutartį su Savivaldybe dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo, ir pateikti TLK (teritorinės ligonių kasos) pranešimą apie įtraukimą į Asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą. Taip pat  papildytas Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Marijampolės savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas, kuriame rašoma, kad asmuo, norintis gauti dantų protezavimo paslaugas, apmokamas iš savivaldybės biudžeto, turi pateikti TLK prašymą dėl išbraukimo iš dantų protezavimo laukiančių asmenų eilės. Šiame a ...

Nustatytos naujos autobusų (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutų bilietų kainos

Nustatytos naujos autobusų (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutų bilietų kainos

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalyje nurodyta: ,,Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečius tarifų dydžius nustato savivaldybių tarybos. Šie tarifų dydžiai peržiūrimi ne rečiau kaip kartą per metus, atsižvelgiant į vežimo sąnaudų, gautų pajamų pokyčius ir viešųjų paslaugų sutartyse tarp savivaldybių ir vežėjų numatytus įsipareigojimus.“ Marijampolės savivaldybėje keleivių vežimo reguliariaisiais reisas vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais tarifo dydis paskutinį kartą buvo padidintas tik 2012 m. Pasikeitus valiutai, pakilo remonto, draudimo, kuro kainos, padidėjo darbuotojų darbo užmokestis, todėl įmonės patiria daugiau išlaidų, didėja nuostoliai, vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus. Dėl šių priežasčių rugpjūčio 27 d. Marijampolės savivaldybės tarybos spr ...

Close