Naudokimės perspėjimo ir informavimo sistemos mobiliajame telefone paslauga

Naudokimės perspėjimo ir informavimo sistemos mobiliajame telefone paslauga

Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai labai svarbu kuo greičiau bei tiksliau informuoti visuomenę apie atsiradusią grėsmę ir pateikti rekomendacijas, kaip elgtis vienu ar kitu atveju. Gyventojai gali būti perspėjami ir informuojami ne tik įjungus sirenas, bet ir panaudojant šiuolaikinę korinio transliavimo (angl. Cell Broadcast) technologiją, siunčiant trumpuosius pranešimus tiesiogiai į gyventojų mobiliuosius telefonus. Kad gautumėte minėtus trumpuosius pranešimus, turite įsitikinti, kad jūsų telefone yra sukonfigūruota perspėjimų apie gresiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas žinučių gavimo paslauga. Instrukcijas, kaip nustatyti šią sistemą savo telefone, galite rasti savo mobiliojo telefono vartotojo instrukcijoje arba interneto svetainėje http://gpis.vpgt.lt/. Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema veikia visų trijų mobiliojo ryši ...

Close