Karolis Podolskis. Jungiame aukštesnę pavarą smulkaus ir vidutinio verslo skatinimui Marijampolėje

Karolis Podolskis. Jungiame aukštesnę pavarą smulkaus ir vidutinio verslo skatinimui Marijampolėje

Nors Marijampolėje veikiančių ūkio subjektų skaičius per pastaruosius pora metų išaugo nuo 1557 iki 1659 vienetų, o pagal įmonių skaičių tenkančių tūkstančiui marijampoliečių užimame 15 vietą iš 60 savivaldybių, mes socialdemokratai, matome, jog smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV) reikalingas išskirtinis dėmesys. Išskyrę vienu iš prioritetinių tikslų savo rinkimų programoje, esame pasiruošę ateinančių ketverių metų kadencijoje ženkliai didinti smulkaus verslo finansavimą bei tobulinti savivaldybės SVV programą, taip, kad ji dar labiau pasitarnautų verslo rėmimo tikslams, esamam darbo vietų išlaikymui bei naujų kūrimui. Nuo 2015 m. paramai SVV įmonėms paskirstėme  36,7 tūkst. Eurų. Didžiausias ūkio subjektų skaičius Marijampolėje užsiima didmenine ir mažmenine prekyba bei transporto priemonių remontu – 425 subjektai. Palyginus Transporto ir saugojimo paslaugomis ...

Konferencijoje - apie Marijampolės skautų istoriją ir dabartį

Konferencijoje – apie Marijampolės skautų istoriją ir dabartį

Konferencija skirta paminėti skautybės Lietuvoje šimtmetį ir pristatyti visuomenei skautiškojo judėjimo raidos etapus Marijampolėje ir Marijampolės krašte. Buvo kalbama apie skautavimo indėlį formuojant vaiko vertybių sistemą, patyriminį ugdymą. Dalyvavo pedagogai, miesto bendruomenės atstovai, viešosios politikos formuotojai, skautų ir pageidaujančiųjų skautauti tėvai, skautų vadovai, vyresnieji bei patyrę skautai, anksčiau skautavę ir svečiai. Pagrindinius pranešimus skaitė Jolita Buzaitytė - Kašalynienė Gilvelininkė, vyr. skautininkė, vyr. skautė, filisterė, Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedros lektorė, edukologijos daktarė tema „Ar atlaikė skautų judejimo vertybes 100 metų išbandymą?“ ir Nomeda Bepirštytė Lietuvos skautijos paskautininkė, vyr. skautė, filisterė ir skautų istorijos knygos Lietuviškoji skautija III tomo sudarytoja tema „Įkvepianti 100 ...

Close