Apžvelgta pernykštė ekstremaliųjų situacijų padėtis Marijampolės savivaldybėje

Apžvelgta pernykštė ekstremaliųjų situacijų padėtis Marijampolės savivaldybėje

Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų komisijai balandžio 12 d., pristatyta civilinės saugos sistemos būklės savivaldybėje 2018 m. apžvalga ir ūkio subjektų bei kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo projektas. Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausiųjų civilinės saugos specialisčių Kristinos Mickienės ir Raimondos Zaparackienės parengtuose dokumentuose atsispindi reali padėtis, nustatyti trūkumai ūkio subjektuose ir kitose  įstaigose, bei pateikti siūlymai jų vadovams pasirengimui gerinti. Per 2018 m. buvo užregistruoti 103 įvykiai, iš jų 26 ekstremalieji įvykiai, iš kurių didžioji dalis – pavojingi radiniai (sprogmenys). Pernai susidarė 1 ekstremali situacija dėl sausros padarinių žemės ūkio sektoriuje. Marijampolės savivaldybėje pagal nustatytus vertinimo kriterijus buvo įvertintas 61 ūkio subjektas ir kitos ...

Close