Marijampolės socialdemokratai renka skyriaus pirmininką!

Marijampolės socialdemokratai renka skyriaus pirmininką!

Marijampolės socialdemokratai skyriaus pirmininką renka dviejų metų kadencijai. Šiuo metu Marijampolės socialdemokratams, 2017m. pirmą kartą išrinktas, o 2019m. dar kartą bičiulių sprendimu buvo perrinktas antrai kadencijai, vadovauja ir į priekį veda Povilas Isoda.

Antroji kadencija baigiasi ir šiemet vėl Marijampolės socialdemokratai renka savo skyriaus pirmininką. Iki kovo 12d. Marijampolės socialdemokratų skyriuje vyko kandidatų į Marijampolės skyriaus pirmininkus kėlimo procedūra. Teisę kelti kandidatus turi skyriaus grupių susirinkimai, Lietuvos Socialdemokračių Moterų sąjunga (toliau – LSDMS) ir Lietuvos Socialdemokratinio Jaunimo Sąjunga (toliau – LSDJS).

LSDP Marijampolės skyriaus pirmininko rinkimų komisijai pateikta informacija:

"Kovo 12d. baigėsi skyriaus grupių susirinkimai, įvertintas dviejų metų darbas ir išreikštas pasitikėjimas. Visų 17 Marijampolės skyriaus grupių sprendimai yra kandidatu iškelti dabartinį skyriaus pirmininką Povilą Isodą." - apie kandidatų į skyriaus pirmininkus kėlimo procedūros pabaigą informuoja LSDP Marijampolės skyriaus atsakingoji sekretorė Agnė Pavelčikienė.

"Į LSDP Marijampolės skyriaus pirmininko rinkimus vienbalsiai, be didelių diskusijų iškėlėme mūsų skyriaus ilgamečio nario - Povilo Isodos kandidatūrą" -  jaunimiečių sprendimu dalinasi LSDJS Marijampolės skyriaus pirmininkė Lina Sarpalienė.

Apie LSDMS Marijampolės skyriaus sprendimą, pirmininkė Janina Dereškevičienė:  „LSDP Marijampolės skyriaus pirmininkas Povilas Isoda visada geranoriškai bendradarbiauja su Marijampolės skyriaus moterų sąjunga. Smagu prisiminti dar 2020 m. birželio 27 d. drauge suorganizuotą XIII LSDMS žygį Marijampolėje. Tikiu, kad būtume dar ne vieną renginį surengę, jei ne Covid-19. Marijampolės skyriaus moterys džiaugiasi bendru darbu ir vienbalsiai naujai skyriaus pirmininko kadencijai  pasiūlė Povilą Isodą.“

Šeštadienį į savo skyriaus bičiulius kreipėsi ir dabartinis pirmininkas Povilas Isoda:

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kad pasitikėjote manimi ir iškėlėte mano kandidatūrą skyriaus pirmininko rinkimuose. Priimu jūsų pasitikėjimą ir sutinku dalyvauti pirmininko rinkimuose, nes dėl ilgiau nei metus besitęsiančio karantino, tikrai dar turiu ne vieną neįgyvendintą darbą ir siekį.

... Kandidatūros iškėlimas tik pirmas žingsnis. Mūsų skyrius yra demokratiška ir skyriaus pirmininką rinksite kiekvienas iš jūsų tiesiogiai atvykdami į partijos būstinę ir balsuoti slaptai. Todėl prašau kiekvieno Jūsų balso ir aktyvaus dalyvavimo kovo 23-24 dienomis balsuojant už skyriaus pirmininką.

Posėdžiavusi LSDP Marijampolės skyriaus taryba nusprendė, kad tiesioginiai Marijampolės skyriaus pirmininko rinkimai vyks kovo 23-24 dienomis. Tiesioginiuose rinkimuose balsavimo teisę turi visi LSDP Marijampolės skyriaus nariai.

Kandidato CV

LSDP Marijampolės skyriaus informacija.

Susiję straipsniai

Close