Irena Lunskienė. Tikėkime savo žmonėmis, dirbkime jų labui.

Irena Lunskienė. Tikėkime savo žmonėmis, dirbkime jų labui.

Esu, kaip dabartinis jaunimas sako, vyresnės kartos žmogus. Mane mokė gerbti kito nuomonę, stengtis neįžeidinėti kitų, viską, kuo gali padėti žmogui, priimti kaip pareigą.

Mane skaudina kai kurių viešai pasisakančių žmonių, o ypač save laikančių politikais, nepagarba kito žmogaus pareigoms, to žmogaus žeminimas kitų akyse.

Skaitau kandidatų į Marijampolės merus straipsnius šių metų laikraščiuose, atsiverčiu  tekstus, rašytus prieš rinkimus 2015, 2011, 2007 metais ir suprantu, kad jie niekuo nesiskiria, na, nebent viena kita to meto aktualija, kaip pavyzdžiui, sankryžų statybos, J. Basanavičiaus aikštės, Poezijos ar Vytauto parkų projektų, „tuneluko“ po Vilkaviškio gatvės tiltu temomis. Noriu pasakyti – žmonės nesikeičia. Jeigu jie buvo storžieviai, akiplėšos ar lipantys kitiems per galvas, jie tokie ir liks.

Man nemalonu, kai mane, jau brandžią moterį, merę, tarp kitko, marijampoliečių teisėtai išrinktą, dar visiškai jaunas žmogus, laikantis save perspektyviu politiku, viešai vadina neturinčia realios galios savivaldybėje (šio konservatoriaus, tarybos nario pasisakymai spausdinami laikraštyje apie „Ūkišką merą“).

Manau, kad esu mere ne dėl to, kad rodyčiau savo galias, bet tam, kad dirbčiau savivaldybės žmonėms. Reikalingi sprendimai priimami laiku, randamos išeitys sudėtingose situacijose, jos valdomos, visos savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įmonės veikia, dirbantieji laiku gauna atlyginimus. Vykdomi miesto infrastruktūros gerinimo darbai ir numatyti projektai.

Nesu įžeidi, bet manau, kad gali įsižeisti žmonės, kurie mane rinko ir manimi tiki. Nesutinku su to jauno žmogaus nuomone, bet tikrai neįžeidinėsiu nei jo, nei kitų politikų ir nesiaiškinsiu kiekviename laikraštyje dėl jų reiškiamų priekaištų valdančiajai daugumai. Manau, man, kaip moteriai ir kaip merei, būtų nesolidu taip elgtis. Esu išmokyta ir išauklėta kitaip. Universitetas man suteikė ne tik žinias, bet ir išsilavinimą bei etikos ir etiketo pagrindus, ko labai pasigendu stebėdama šiuolaikinius politikus ir ypač Seimo narius.

Vyrai kovotojai iš prigimties. Jiems žūt būt reikia pergalės visur ir visada. Baimė pralaimėti juos priverčia imtis tokių „moteriškų“ priemonių kaip apkalbos, nuogirdos, ir kaip galima greičiau išnešti jas į viešumą nesusimąstant, ar tai tikra, ar tai tiesa.

Mano vadovavimo stilius yra kitoks nei buvusių merų. Noriu, kad kiekvienas mano komandos narys dirbtų jam priskirtų funkcijų ribose, atsakytų gyventojams į iškilusius klausimus, gebėtų spręsti problemas, todėl jie pristato savo pozicijas ir televizijoje, ir spaudoje.

Esu socialdemokratė, subūrusi vieną didžiausių partiečių grupių - Liudvinavo, vienijančią daugiau kaip 200 narių. Kiekviename susirinkime  į partiją priimame 5-6 žmones. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi žmonėmis, kurie nebėgioja iš partijos į partiją.

Dauguma perbėgėlių tai daro dėl vienos priežasties – kad juos kaip nors išrinktų į savivaldybės Tarybą. Kaip žinote, keletas mūsų partiečių, pagal socialdemokratų partijos sąrašą išrinktų į Marijampolės savivaldybės Tarybą, išstojo iš mūsų partijos ir perėjo į kitą frakciją.

Tikslas suprantamas, tačiau tai nekelia pasitikėjimo. Ar tikėtumėte kaimynu, kuris vis ateina skolintis pinigų ir sako, kad rytoj juos grąžins, bet negrąžina... Ar tikėtumėte politikais, kurie, būdami vienoje partijoje, sako, kad padarys vienokius ar kitokius darbus, bet nepadarė, todėl perėjo į kitą partiją, kad juos atliktų? Ar gali kas nors tuo patikėti? Matyt, gali, nes metai po metų mes juos matome kandidatuojančius rinkimuose į savivaldybės Tarybą arba Seimą., bet jau kitos partijos, komiteto ar judėjimo sąraše.

Pastebite, kiek yra lengvatikių žmonių? Juk jie atiduoda sukčiams savo santaupas, patiki PIN kodus, sąskaitų numerius. Negali tų žmonių kaltinti. Vieni jų  nesidomi politika, todėl patiki viskuo, ką jiems sako prieš rinkimus apsilankę politikai. Kiti nusivylę ir jau niekuo nebetikintys, o ypač valdžia. Tokie žmonės atsainiai kartoja: „aš nedalyvauju politikoje ir jokiai partijai nepriklausau“. Kad nepriklauso partijai, galima patikrinti, o kad nedalyvauja politikoje – netiesa. Kiekvienas iš mūsų pabudęs ryte įsijungiame elektros jungiklį, atsisukame  vandens čiaupą ir ... jau dalyvaujame politikoje, nes mūsų netenkina per dideli mokesčiai, kainos parduotuvėse, per maži atlyginimai.

Nesuvokiamas dalykas – vyriausybė įrodinėja žmonėms, kad gyvenimas gerėja, o žmonės tuo netiki...

Kartais  norisi visiems politikams pasakyti: „gerbiamieji, esate puikūs savo sričių specialistai (mokytojai, gydytojai, policininkai, vadovai), bet nebūkite prastais politikais, nemeluokite rinkėjams, negąsdinkite  žodžiais „nepotizmas“, „korupcija“ ar panašiais. Tokiuose miestuose kaip Marijampolė, Vilkaviškis, Kalvarija, Šakiai, Kazlų Rūda, Prienai, Alytus ir pan. tuojau liks gyventi tik senjorai ir giminės arba draugai. O naujais, jaunais politikais reta savivaldybė gali pasigirti. Regionuose tai problema, todėl gyventojai ir neturi didesnio pasirinkimo.

Marijampolės savivaldybei tai negresia, nes LSDP skyrius iškėlė kandidatu į merus puikų, jauną žmogų, skyriaus pirmininką Povilą Isodą, turintį vadovavimo patirties savivaldybėje. Manau, jis nusipelnė, kaip perspektyvus politikas, gauti marijampoliečių pasitikėjimo mandatą.

Man didžiulė garbė, kai galiu pasimokyti iš kai kurių ilgamečių Marijampolės savivaldybės Tarybos narių supratimo, bendro darbo, tolerancijos be įžeidinėjimų ir pajuokos. Juk esame išrinkti marijampoliečių, todėl tikėkime savo žmonėmis, dirbkime jų labui, diskutuokime apie galimus pokyčius ir perspektyvas. Nebijokime, kad kažkas pakeičia savo nuomonę ir pasitraukia. Mes, valdančioji dauguma, esame atviri visiems, kurie nori kartu dirbti marijampoliečių labui.

Siekdami užtikrinti prasmingų darbų tęstinumą, išlaikyti politinį stabilumą ir perspektyvą garantuojančius sprendimus 18 Marijampolės savivaldybės Tarybos narių spalio 12 dieną  pasirašėme susitarimą, kad iki 2015-2019 metų Tarybos kadencijos pabaigos dirbsime kartu.

Valdančiosios socialdemokratų daugumos visus sprendimus, reikalingus savivaldybės stiprėjimui, jos ekonominei gerovei, infrastruktūros tobulinimui, saugios gyvenamosios aplinkos užtikrinimui palaikys ir su ja bendradarbiaus naujai susikūrusi Taryboje frakcija „Marijampolės vienybė“.

Susiję straipsniai

Close