Išlaikykime savarankišką Marijampolės kolegiją!

Išlaikykime savarankišką Marijampolės kolegiją!

Viešojoje erdvėje Seimo narys pristatė „gelbėjimo“ planą kolegijai – sunaikinti savarankišką Marijampolės kolegiją ir prijungti ją prie Kauno kolegijos. Mane asmeniškai toks planas nei įtikina, nei tenkina, todėl kaip buvęs šios kolegijos studentas ir matydamas jos reikalingumą mūsų savivaldybei bei regionui, noriu pasidalinti savo nuomone.

Marijampolės kolegija buvo vienas tų veiksnių, kuris leido mūsų mieste ir regione išlaikyti jaunimą, baigti studijas tiems, kurie neturi pakankamai pajamų pragyvenimui didžiuosiuose miestuose. Tuo pačiu aukštoji neuniversitetinė mokykla - tai dideli klodai darbuotojų mūsų mieste veikiančioms įmonėms. Daug pedagogų, socialinių darbuotojų, inžinierių, vadybos, pardavimų, finansų ir apskaitos specialistų dirbančių mūsų įmonėse ir įstaigose yra būtent Marijampolės kolegijos absolventai. Taip, visi pripažįstame, kad pastaraisiais metais buvo galima geriau įveikti kylančius iššūkius, nenoriu nieko idealizuoti, bet nėra reikalo ieškoti kaltų, reikia daryti veiksmus dėl ateities.

Seimo narys teigia, kad jis su komanda atliko analizę ir yra tik vienas kelias - prijungti Marijampolės kolegiją prie Kauno kolegijos. Nenoriu nieko įžeisti, bet toje komandoje nematau nei vieno išmanančio aukštąjį mokslą, todėl išvados tikriausiai ir buvo priimtos klaidingos. O ir šiaip jei prisiminsime istoriją, kai visažiniai diktatoriai sakė, kad yra tik vienas kelias – tai nei vienas tų kelių nebuvo įgyvendintas, o skaudžias pasekmes jautė net kelios kartos. Demokratinėje visuomenėje reikia variantus apsvarstyti, aptarti su suinteresuotomis pusėmis ir tik tada sakyti, kad darom šitaip.

Apie studijų kokybę. Yra puikių specialybių, kurių absolventų įsidarbinimo lygis yra aukštas, yra ir prastų, kurias reikia tobulinti. Tačiau daug kas priklauso nuo pačių studentų, kadangi tose pačiose specialybėse vieni įžvelgia, puikias karjeros galimybes ir aukštumas pasiekusius žmones, kiti nė karto nedirbę pagal specialybę, peikia ją ir mokymo įstaigą. Šis procesas turi būti nuolat tobulinamas, kartu su darbdaviais kasmet privaloma ieškoti būdų, kaip patobulinti studijas, kokius pakeitimus daryti, kad specialistų rengimas ir tuo pačiu požiūris gerėtų. Nepamirškime, kad ydinga finansavimo sistema, kada kiekvienas studentas yra „krepšelis su pinigais“, neleidžia visoms aukštosioms mokykloms tinkamai pareikalauti iš studentų rezultatų, nes kiekvienas prarastas studentas – prarasti pinigai.

Šiemet vienas populiariausių, inžinerinės krypties studijas buvo norėta neleisti vykdyti, kadangi, pasak vertintojų, jos neturi tinkamos mokomosios bazės. Reikia sutikti, kad ją reikia tobulinti. Būtent tam kolegija yra parašiusi projektą kurti inovatyvų technologijų centrą. Švietimo ir mokslo ministrė pasirašė įsakymą, kuriama skelbiama, kad projektas bus finansuojamas, bet iki šios dienos negautas nė vienas euras. Jeigu projektas savo laiku būtų finansuotas, jau šiandien ši studijų programa, kuri be galo svarbi mūsų regione veikiančioms metalo apdirbimo įmonėms, būtų populiari ir rengtume daug specialistų.

Kitas pavyzdys - ta pati inžinerinės  krypties automobilių techninio eksploatavimo studijų programa, kurioje studentai kai kurių dalykų mokosi Profesinio rengimo centre, pažangiausiuose autoservisuose, kitose įmonėse, tačiau studijų kokybės vertintojai ateina ir pasako, kad tokios studijų erdvės turi būti kolegijoje, kitaip neužskaitome. Bet juk valstybė Profesinio rengimo centre sukūrė Sektorinį centrą su pažangia technika ir laboratorijomis, kad visa Lietuva juo naudotųsi, tai kam dar vieną centrą kurti kitame miesto gale? Juo labiau, kad verslas įsileidžia studentus į savo įmones mokytis realiomis sąlygomis, tai ar gali kokia nors laboratorija geriau paruošti specialistą? Manau, kad šioje vietoje reikia ministerijos lankstumo ir su valdžios pagalba privalu keisti tvarkas, suvokiant, kad nesukursime visko kolegijoje. Naudokimės tuo kas jau sukurta ir ką turime savo mieste. Juk svarbiausia tai, kad studentų mokymuisi būtų naudojamos naujausios technologijos, taikomos įmonėse, įstaigose.

Seimo narys teigia, kad jau yra sutaręs su Švietimo ir mokslo ministerija, kad ji po kolegijų susijungimo skirs milijoną eurų materialinei bazei stiprinti, bet aš kviečiu sutarti su ministre gauti tą milijoną dabar bei įgyvendinti seniai pažadėtus technologijų centrų projektus. Tuomet nereikės nieko jungti. Kolegija yra parengusi poros metų planą kaip išeis iš susidariusios sudėtingos situacijos, tereikia ne kliudyti, gąsdinti, bet padėti. Vyriausybė jau 3 metai nepatvirtina kolegijos statuto, tuo paralyžiuodama galimybę padaryti struktūros reformą, sumažinti administracijos mechanizmą ir daugiau lėšų nukreipti mokslui.

Aš kviečiu Vyriausybę per mūsų įtakingus Seimo narius jungtis prie visų kitų, kurie tiki savarankiška kolegijos vizija. Visos suinteresuotos pusės: kolegijos bendruomenė, savivalda, verslas palaiko savarankišką kolegiją, tai nepasiduokime ministerijos spaudimui ir neparduokime už milijoną savo taip ilgai kurtos kolegijos. Kaip tai baigiasi rodo Kėdainių pavyzdys. Šis miestas turėjo Kauno kolegijos filialą, o po kelių metų jo neliko, studentai buvo pakviesti studijuoti Kaune. Nebūkime naivūs, kad studijuojančius Kaune bus lengva pritraukti grįžti dirbti Marijampolėje, nes didesniame mieste įsidarbinimo galimybės didesnės.

Neužmirškime, kad kolegijos steigėja yra Švietimo ir mokslo ministerija, kuri visas kolegijas paliko kovoti laisvoje rinkoje. Tuo tarpu aš manau, kad regionų kolegijos turėtų būti finansuojamos skirtingai nei didmiesčių, nes tai vienintelė regiono išsaugojimo galimybė. Savivaldybė nuo pat įsteigimo skyrė kolegijai didžiulę pagalbą ir finansinę paramą, bet visa tai užmirštama ar nežinoma ir bandoma parodyti tik paskutinių metų paramą. Marijampolės savivaldybė tikrai niekada negailės nei dėmesio, nei pagalbos, nes čia dirba visi savo kraštą mylintys ir dėl jo kovojantys žmonės. Lengviausia būtų ir Marijampolę prie Kauno prijungti, bet padirbėkime, kad mes ir toliau būtume, augtume kaip ekonominis centras su savo tradicijomis, kultūra ir istorija. Marijampolės kolegija visada buvo, yra ir bus svarbi perspektyvios Marijampolės dalis.

 

Marijampolės kolegijos absolventas Povilas Isoda

Susiję straipsniai

Close